Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tim Holappa

Profilbild av Tim Holappa

POSTDOKTOR

Detaljer

Adress
Teknikringen 10B

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag är juris doktor i offentlig rätt och postdoktor vid Institutionen för fastigheter och byggande, avdelningen Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi.

Mitt primära forskningsintresse handlar om förverkligandet av sociala och ekonomiska mänskliga rättigheter, särskilt rätten till bostad, och de rättsliga frågor som detta väcker. Det inkluderar frågor som i den nationella rätten faller inom rättsområdena socialrätt, förvaltningsrätt, kommunalrätt, fastighetsrätt, barnrätt  och konstitutionell rätt.

Som postdoktor forskar jag framför allt om vilken rättslig betydelse inkorporeringen av barnkonventionen som svensk lag har för kommunal planering. Frågor som väcks handlar om den rättsliga regleringen och tillämpningen avseende såväl bostadsförsörjning som fysisk planering.

Min doktorsavhandling "Rätten till bostad i det sociala skyddsnätet: En rättsvetenskaplig studie om enskildas rättigheter och det allmännas ansvar" handlar om det allmännas ansvar att förverkliga rätten till bostad för enskilda som inte på egen hand kan ordna en bostad.

Jag är också redaktör för Nordisk socialrättslig tidskrift, se länk till höger.