Hoppa till huvudinnehållet

Christina Murray

Profilbild av Christina Murray

INTERNATIONELL STRATEG

Detaljer

Arbetar vid

LEDNINGSKANSLIET

Adress
BRINELLVÄGEN 8, PLAN 6

Om mig

Christina Murray är rådgivare till rektor vid KTH, rörande internationella frågor.  Ansvarsområden är utvecklingen av KTH:s internationaliseringsarbete och att ge strategiskt stöd och råd till KTH-ledningen i frågor kring internationalisering.  Detta inkluderar exempelvis att leda/koordinera olika grupper och internationella evenemang på uppdrag av rektor/prorektor/vicerektorer, att koordinera initieringen av satsningar med vissa utvalda partneruniversitet och i vissa regioner samt att samarbeta med ett antal externa aktörer i internationella frågor. Ansvarig för kontakter med Regeringskansliet gällande internationella officiella besök, internationella uppdrag och strategier. Dessutom KTH:s representant i den nationella expertgruppen för frågor som rör europeiska universitet. Samordnare för sekretariatet för Stockholm Trio, en allians mellan KTH, Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Ansvarig för övergripande frågor rörande avgiftsskyldiga studenter.

Föreståndare för Senseable Stockholm Lab, ett forskningslabb med nära samarbete mellan forskare från KTH och MIT Senseable City Lab och i nära samarbete med Stockholms stad i syfte att skapa nya lösningar inom hållbar stadsutveckling. https://www.senseablestockholm.org/

Profilbild av Christina Murray