Hoppa till huvudinnehållet

Christina Murray

Profilbild av Christina Murray

INTERNATIONELL STRATEG

Detaljer

Arbetar vid

REKTORS KANSLI

Adress
BRINELLVÄGEN 8

Om mig

Jag är rektors rådgivare i internationella frågor, anställd vid rektors kansli KTH.  Mitt ansvarsområde är att stödja utvecklingen av KTH:s internationaliseringsarbete i syfte att stärka KTH:s position i världen.  I huvudsak består uppgiften av att ge strategiskt stöd till KTH:s ledning i internationaliseringsfrågor.

I detta ingår t ex att leda/samordna olika grupperingar och internationella event på rektors/prorektors uppdrag, ansvara för övergripande frågor rörande avgiftsskyldiga studenter, samordna initieringen av satsningar på vissa utvalda partneruniversitet och regioner.  Jag samverkar även med ett antal externa aktörer i samband med internationella frågor.  Bl a så är jag KTH:s representant i SUHF:s expertgrupp för internationalisering samt är adjungerad till SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor.  För SUHF har jag det särskilda uppdraget att vara kontaktperson gentemot Migrationsverket.  För KTH så ansvarar jag för kontakter med regeringskansliet angående delegationsresor och frågor rörande internationella uppdrag, besök och strategier och är också KTH:s representant i en nationell  beredningsgrupp för frågor relaterade till Europauniversiteten.   Jag är också den administrativa kontakten för internationella frågor i samarbetet inom Stockholm trio där jag sitter med i sekretariatet.


Profilbild av Christina Murray