Publikationer av Viggo Kann

Refereegranskade

Artiklar

[1]
[2]
E. Enström och V. Kann, "Iteratively Intervening with the “Most Difficult” Topics of an Algorithms and Complexity Course," ACM Transactions on Computing Education, vol. 17, no. 1, 2017.
[3]
J. Sjöbergh och V. Kann, "Vad kan statistik avslöja om svenska sammansättningar?," Språk & Stil, no. 16, s. 199-214, 2006.
[4]
J. Carlberger et al., "The development and performance of a grammar checker for Swedish : A language engineering perspective," Natural Language Engineering, vol. 1, no. 1, 2004.
[5]
P. Alimonti och V. Kann, "Some APX-completeness results for cubic graphs," Theoretical Computer Science, vol. 237, no. 2-Jan, s. 123-134, 2000.

Konferensbidrag

[7]
E. Riese och V. Kann, "Erfarna lärarassistenters upplevelser av övningar i inledande programmeringskurser," i 7:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 2019.
[8]
E. Riese et al., "Programme Integrating Courses Fighting to Get Engineers to Reflect on Non-technical Topics," i ITiCSE '19 Proceedings of the 2019 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, 2019, s. 133-139.
[10]
S. Frezza et al., "Modeling global competencies for computing education," i ITiCSE 2018 Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, 2018, s. 348-349.
[11]
S. Frezza et al., "Modelling competencies for computing education beyond 2020 : A research based approach to defining competencies in the computing disciplines," i Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE, 2018, s. 148-174.
[12]
V. Kann och Ö. Ekeberg, "Student based program development," i ITiCSE 2018 Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, 2018, s. 379-379.
[13]
V. Kann, "Blir studenternas språk sämre?," i Proc. Sixth Swedish Language Technology Conference, 2016.
[14]
V. Kann och A.-K. Högfeldt, "Effects of a Program Integrating Course for Students ofComputer Science and Engineering," i Proc. 47th ACM Technical Symposium on Computing Science Education, 2016, s. 510-515.
[15]
V. Kann et al., "En rekommenderad svensk språkteknologisk terminologi," i Proc. Sixth Swedish Language Technology Conference, 2016.
[16]
F. Heintz et al., "En jämförelse mellan programsammanhållande kurser vid KTH och LiU," i 5:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 2015.
[17]
O. Bälter et al., "Lärstrategier på längden och tvären," i 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 2015.
[18]
M. Grimsberg et al., "Vem styr egentligen grundutbildningen?," i Proceedings 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 18 – 19 november 2015, 2015, s. 18-22.
[19]
V. Kann och R. Nordberg, "Hur kan en språkpolicy bli verklighet?," i NU2014, Umeå 8-10 oktober 2014, 2014, s. 63-63.
[20]
V. Kann, "Using Reflections in a Program Integrating Course," i ITiCSE '14 Proceedings of the 2014 conference on Innovation & technology in computer science education, 2014, s. 350-350.
[21]
P. Crescenzi, E. Enström och V. Kann, "From theory to practice : NP-completeness for every CS student," i ITiCSE '13 Proceedings of the 18th ACM conference on Innovation and technology in computer science education, 2013, s. 16-21.
[22]
V. Kann, "Lärosalsgruppen fixar salarna åt lärarna!," i NU2012 Dialog för lärande, 2012.
[23]
K. Frenckner et al., "Att utvärderas och utvecklas : om datalogi och medieteknik i ljuset av EAE på KTH," i 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 2011, s. 82-86.
[24]
V. Kann, "En programsammanhållande kurs med många funktioner," i Sveriges ingenjörsutbildningars 3:e utvecklingskonferens. Norrköping, Sweden. 30 nov - 1 dec 2011, 2011, s. 137-140.
[25]
E. Enström et al., "Five Years with Kattis – Using an Automated Assessment System in Teaching," i 2011 Frontiers in Education Conference (FIE), 2011.
[26]
E. Enström och V. Kann, "Computer Lab Work on Theory," i ITICSE 2010 : PROCEEDINGS OF THE 2010 ACM SIGSE ANNUAL CONFERENCE ON INNOVATION AND TECHNOLOGY IN COMPUTER SCIENCE EDUCATION, 2010, s. 93-97.
[27]
M. Rosell och V. Kann, "Constructing a Swedish General Purpose Polarity Lexicon : Random Walks in the People's Dictionary of Synonyms," i Proceedings of the Conference : Proceedings of the Conference, 2010, s. 19-20.
[28]
M. Rosell och V. Kann, "Global Evaluation of Random Indexing through Swedish Word Clustering Compared to the People’s Dictionary of Synonyms," i Third Swedish Language Technology Conference, SLTC-2010. Linköping, Sweden. October 28-29 2010, 2010.
[29]
M. Rosell, M. Hassel och V. Kann, "Global Evaluation of Random Indexing through Swedish Word Clustering Compared to the People’s Dictionary of Synonyms," i Proceedings of the International Conference RANLP-2009, 2009, s. 376-380.
[30]
H. Dalianis, M. Rimka och V. Kann, "Using Uplug and SiteSeeker to construct a cross language search engine for Scandinavian," i Workshop: The Automatic Treatment of Multilinguality in Retrieval, Search and Lexicography, Copenhagen, Denmark, 2009.
[32]
V. Kann och J. Hollman, "Tvärslå - defining an XML exchange format and then building an on-line Nordic dictionary," i Workshop: The Automatic Treatment of Multilinguality in Retrieval, Search and Lexicography, Copenhagen, Denmark, 2007.
[33]
V. Kann och M. Rosell, "Free Construction of a Free SwedishDictionary of Synonyms," i NoDaLiDa 2005, 2005, s. 1-6.
[34]
M. Rosell, V. Kann och J.-E. Litton, "Comparing Comparisons: Document Clustering Evaluation Using Two Manual Classifications," i ICON 2004, India., 2004.
[35]
J. Sjöbergh och V. Kann, "Finding the correct interpretation of Swedish compounds, a statistical approach," i LREC 2004 (4th Int. Conf. Language Resources and Evaluation), Lissabon, Portugal, 26-27-28 May 2004, 2004.

Kapitel i böcker

[36]
V. Kann, "Programme Integrating Courses Making Engineering Students Reflect," i Theorizing STEM Education in the 21st Century, : IntechOpen, 2019.

Icke refereegranskade

Artiklar

[37]
K. Viggo, "Visst gör ett s skillnad," Språktidningen : tidningen som bevakar och bejakar språket, no. 9, s. 46-49, 2011.
[39]
V. Kann, "Så lika är orden," Språktidningen, no. 4, s. 32-33, 2008.

Konferensbidrag

[40]
V. Kann och M. Magnell, "Reflektionsseminarier som håller ihop och utvecklar programmet," i 4:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Tekniska högskolan, Umeå universitet, Sweden. 27 november - 28 november 2013., 2013.
[41]
V. Kann, "Kan kvalitet på ett elitcollege föras över till svenska förhållanden?," i Nu2010 Dialog för lärande (SU), Stockholm, Sverige, 13-15 oktober 2010, 2010.
[42]
E. Enström et al., "Testdriven utbildning — strukturerad formativ examination," i NU2010, Dialog för lärande. Stockholm, Swe. 13 - 15 oktober 2010, 2010.
[43]
V. Kann, "Lärarbemanning för kvalitet," i Kvalitetskonferensen 2009 (HSV). Stockholm , Sverige. 13 - 14 maj 2009, 2009.
[45]
V. Kann, "Folkets användning av Lexin - en resurs," i Lexinkonferens 2004, Stockholm, Sweden, 2004.

Kapitel i böcker

[46]
J. Bigert et al., "Grammar checking for Swedish second language learners," i CALL for the Nordic Languages : Tools and Methods for Computer Assisted Language Learning, Harald Clahsen, Jürgen red., Copenhagen Business School : Samfundslitteratur, 2004, s. 33-47.
Senaste synkning med DiVA:
4/6/2020 12:14:51 AM

Gå till kategori: