Hoppa till huvudinnehållet

Ylva Hultman

Profilbild av Ylva Hultman

EU-FORSKNINGSRÅDGIVARE

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 1

Om mig

Fokus på finansiella frågor, rapportering och regelefterlevnad i EU-projekt inom ramprogrammen. 

Min roll innebär att vara ett stöd till ekonomer och projektledare vid finansiella frågor både vid ansökan och rapportering till EU-kommissionen. Kontakta mig om du har finansiella frågor vid budgetering, kostnadsredovisning och revision.

Jag är med i det svenska nätverket SWARMAs styrgrupp. SWARMA jobbar för samarbete och erfarenhetsutbyte gällande projekt finansierade av EU, amerikanska medel eller våra svenska finansiärer mellan universitet och högskolor i Sverige

I min roll är jag också:

- sammankallande i KTH:s EU-nätverk för ekonomer 

- huvudkontaktperson för KTH vid extern revision av EU-projekt

- kursledare inom EU-projekt administration och redovisning för KTH ekonomer

Profilbild av Ylva Hultman