Välkommen till före detta enheten för Industriell ekologi

Industriell ekologi är en nedlagd, tidigare enhet inom institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED).

SEED:s webbplats

Verksamheten på enheten för Industriell ekologi utgår från behovet av nya kunskaper, beteenden och livsmönster, vilka är nödvändiga i arbetet med en långsiktigt hållbar samhällsutveckling globalt, nationellt och för vår egen region i Östersjöområdet.

På KTH bedriver vår enhet utbildning och forskning i hållbar utveckling, med tyngdpunkten lagd på förhållandet mellan teknik och ekosystem, och de villkor som en långsiktigt hållbar samhällsutveckling kräver.
Framtiden ställer nya krav på ingenjören. Teknikutvecklingen går allt snabbare, liksom samhällsutvecklingens påverkan på dagens ekosystem. Ingenjörens förmåga att se komplexitet och helhet, samt att inhämta nya kunskaper måste förenas med breda kunskaper om teknikens roll för bärkraftiga ekosystem, samhälle och ekonomi. Denna situation kräver nya sätt att hantera komplexa system där vi inte har tillgång till tillförlitliga data och där människors värderingar spelar en stor roll vid val av lösningar.

BioGas2020, Skandinaviska Biogaskonferensen

Alger blir biogas och ger bättre havsmiljö.
Ute till havs finns en enorm naturresurs som bland annat kan omvandlas till biogas. Det handlar om marina substrat som alger och cyanobakterier.

Vilket fotavtryck på miljön gör KTH:s resande?
Färre tjänsteresor ett måste för miljön.
På den ljusa sidan finns arbetspendlingen,  men resvanorna vid KTH ger en splittrad bild ur miljösynpunkt, enligt Markus Robért, forskare inom hållbar utveckling.

Nyheter

  • Inga aktuella nyheter just nu.

Kalender

EcoRunner

Den 23 mars lanserades det internetbaserade verktyget EcoRunner som beräknar hushållets miljöbelastning.