Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 TBYPH2
Lecture Teachers: Viktors Zilinskis
Location W42
Fri 18 jan 08:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TBYPH2
Lecture Teachers: Erik Kristian Levlin
Location W42
Week 4 2019 Show in My Schedule
Thu 24 jan 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TBYPH2
Lecture Teachers: Viktors Zilinskis
Location W43
Fri 25 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 TBYPH2
Lecture Teachers: Viktors Zilinskis
Location W42
Fri 25 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2019 TBYPH2
Exercise Teachers: Viktors Zilinskis
Location W42
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 TBYPH2
Lecture Teachers: Hans Bergh
Location W43
Mon 28 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2019 TBYPH2
Exercise Teachers: Hans Bergh
Location W43
Tue 29 jan 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TBYPH2
Lecture Teachers: Viktors Zilinskis
Location W43
Thu 31 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 TBYPH2
Lecture Teachers: Hans Bergh
Location W43
Thu 31 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2019 TBYPH2
Exercise Teachers: Hans Bergh, Viktors Zilinskis
Location W43
Fri 1 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 TBYPH2
Lecture Teachers: Viktors Zilinskis
Location W43
Fri 1 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2019 TBYPH2
Exercise Teachers: Viktors Zilinskis
Location W43
Week 6 2019 Show in My Schedule
Tue 5 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 TBYPH2
Lecture Teachers: Teresa Isaksson
Location W43
Tue 5 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2019 TBYPH2
Exercise Teachers: Teresa Isaksson
Location W43
Thu 7 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 TBYPH2
Lecture Teachers: Hans Bergh
Location W37
Thu 7 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2019 TBYPH2
Exercise Teachers: Hans Bergh
Location W37
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TBYPH2
Lecture Teachers: Viktors Zilinskis
Location W42
Mon 11 feb 13:00-15:00 Studiebesök
VT 2019 TBYPH2
Study visit Teachers: Alicja Tykocka Ström
Tue 12 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 TBYPH2
Lecture
Location W42
Note: Luigi Crendendino
Tue 12 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2019 TBYPH2
Exercise
Location W42
Note: Luigi Crendendino
Thu 14 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 TBYPH2
Lecture
Location W38
Note: Luigi Crendendino
Thu 14 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2019 TBYPH2
Exercise
Location W38
Note: Luigi Crendendino
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 TBYPH2
Lecture
Location W42
Note: Luigi Crendendino
Fri 22 feb 08:00-12:00 Tentamen
VT 2019 TBYPH2
Examination Teachers: Hans Bergh, Erik Kristian Levlin, Teresa Isaksson, Alicja Tykocka Ström, Viktors Zilinskis
Note: Ges tillsammans med AF1718 i sal W38
Feedback News