Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 29 oct 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location Q17
Tue 29 oct 13:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Q26
Thu 31 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location Q36
Thu 31 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Q36
Week 45 2019 Show in My Schedule
Tue 5 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location V01
Tue 5 nov 14:00-16:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Q17
Thu 7 nov 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location Q36
Thu 7 nov 14:00-16:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location V32
Thu 7 nov 16:00-18:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Q17
Week 46 2019 Show in My Schedule
Tue 12 nov 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location Q21
Tue 12 nov 13:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Q17
Thu 14 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location Q36
Thu 14 nov 13:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Salongen 1
Week 47 2019 Show in My Schedule
Tue 19 nov 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location V34
Tue 19 nov 13:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Q21
Thu 21 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location Q17
Thu 21 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location U61
Week 48 2019 Show in My Schedule
Thu 28 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location Q34
Thu 28 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Q21
Week 49 2019 Show in My Schedule
Thu 5 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location Q36
Thu 5 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Q36
Week 50 2019 Show in My Schedule
Tue 10 dec 08:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location U51
Tue 10 dec 13:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Q15
Thu 12 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location V35
Thu 12 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location Q33
Week 2 2020 Show in My Schedule
Fri 10 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2019
Examination
Location Q15, Q17
Feedback News