Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Thu 17 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: U31
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: U31
Mon 21 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: U31
Thu 24 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: H1
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: U31
Mon 28 jan 13:00-16:00 Workshop
VT 2019
Workshop
Location: U31
Thu 31 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: U31
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: E3
Mon 4 feb 13:00-17:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Location: V01, V12, V21
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: B1
Mon 11 feb 13:00-17:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location: L22, L42, L43
Thu 14 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: B1
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 08:00-11:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Location: L22, L41, U31
Mon 18 feb 11:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: U31
Thu 21 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: U31
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 08:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location: B23, Q17, Q24
Thu 28 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: H1
Thu 28 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: H1
Week 10 2019 Show in My Schedule
Mon 4 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location: V22
Week 11 2019 Show in My Schedule
Mon 11 mar 08:00-17:00 Examination
VT 2019
Examination
Location: V11
Tue 12 mar 08:00-12:00 Examination
VT 2019
Examination
Location: E36
Feedback News