Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2018 Show in My Schedule
Thu 18 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Thu 18 jan 13:00-16:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Fri 19 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Fri 19 jan 13:00-16:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Week 4 2018 Show in My Schedule
Thu 25 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Thu 25 jan 13:00-16:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Fri 26 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Fri 26 jan 13:00-16:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Week 5 2018 Show in My Schedule
Thu 1 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Thu 1 feb 13:00-16:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Fri 2 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Fri 2 feb 13:00-16:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Week 6 2018 Show in My Schedule
Wed 7 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Wed 7 feb 13:00-16:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Fri 9 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Fri 9 feb 13:00-16:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture
Week 9 2018 Show in My Schedule
Thu 1 mar 13:00-18:00 Seminarium
VT 2018
Seminar
Fri 2 mar 13:00-18:00 Seminarium
VT 2018
Seminar
Week 11 2018 Show in My Schedule
Tue 13 mar 14:00-18:00 Tentamen
VT 2018
Examination
Location: Q15
Feedback News