Hej, jag heter Karim och jag är kursansvarig. Ni kommer ha följande litteratur, utöver det som står på hemsidan. Den litteratur som anges på hemsidan kommer ej att vara obligatorisk och dyker inte upp på tentan, men kan läsas för att få en djupare förståelse.

Kursliteratur:

Michael Sandel, Justice – What is the Right Thing to do? Finns på Adlibris.

Kompendium, finns att köpa på teknikringen 78B från och med den 20/3.

Läs inför de olika föreläsningarna enligt nedan, observera att filosofiska artiklar är svårlästa, och bör läsas minst två gånger:

2011-03-22  Föreläsning 1: (Sandel kap 1 &2)

 • Sandel utilitarism

 

2011-03-25 Föreläsning 2:(Sandel kap 3&4)

 • Sandel liberalism, libertarianism, egendom

 

2011-03-29 Seminarium 1: Normativa teorier

 • Sandel utilitarism & liberalism, svara på dessa frågor: 1 A4:

1. Hur förhåller sig utilitarism till konsekventialism och hedonism?

2. Vad menas med att utilitarismen är opersonlig?

3. Hur förhåller sig en plikt till en rättighet?

4. Vad innebär ”rättvisa” enligt utilitarism respektive pliktetik?

 

2011-03-31 Föreläsning 3: Vad är lycka? (Läs Stanford Encyclopedia of Philosophy)

 • http://plato.stanford.edu/entries/hedonsism/

 

2011-04-05 Föreläsning 4: Autonomi: (Sandel 5&6)

 • Sandel: Kant & autonomi, jämlikhet

 

2011-04-07 Seminarium 2: Lycka & autonomi

 • Läs texterna från föreläsning 3 & 4, svara på dessa frågor: 1 A4:

1. Vad är lycka, enligt hedonismen?

2. Vad är autonomi enligt Sandel?

3. Vilken är den bästa invändningen mot hedonismen?

4. Kan vi verkligen vara auutonoma?

 

2011-04-12 Föreläsning 5: Existensiell risk (kompendium)

 • Nick Bostrom. “Astronomical Waste: The Opportunity Cost of Delayed Technological Development”, Utilitas Vol. 15, No. 3 (2003): pp. 308-314
 • Ingmar Persson & Julian Savulescu, “The perils of cognitive enhancement and the urgent imperative to enhance the moral character of humanity”, Journal of Applied Ethics Vol 25, Issue 3 pages 162-177, August 2008

 

2011-04-15 Seminarium 3: Genetisk förbättring & Transhumanism (kompendium)

 • Nick Bostrom. “Human Genetic Enhancements: A Transhumanist Perspective”, Journal of Value Inquiry, 2003, Vol. 37, No. 4, pp. 493-506
 • Francis Fukuyama. “Transhumanism”, Foreign Policy, September 1 2004

Läs dessa texter, svara på dessa frågor: 1 A4, inga citat:

1. Hur definierar Bostrom begreppet ”Enhancement”?

2. Vad är Fukuyamas huvudsakliga invändning mot transhumanismen?

3. Hur definierar Fukuyama rörelsens mål?

4. Vad är Bostroms argument mot Fukuama?

 

Flyttad Föreläsning 6: Designerbarn (kompendium)

 • Michael Sandel, “The Case Against Perfection”, The Atlantic, April 2004
 • Frances Kamm,” Is There a Problem With Enhancement?”  The American Journal of Bioethics,5: 3, 5 — 14,

 

Flyttad Seminarium 4: Designerbarn

Läs texterna från föreläsning 6, svara på dessa frågor: 1 A4:

1. Vad är skillnaden mellan ”enhancement” och treatement/therapy” enligt Sandel?

2. Varför är det fel att förbättra, enligt Sandel?

3. Vad anser Kamm om Sandels distinktion?

4. Vad anser Kamm om human enhancement?

 

2011-05-03 Seminarium 5: Åldrandet (kompendium)

 • Larry S. Temkin. “Is Living Longer Living Better?”, Journal of Applied Philosophy, Volume 25, Issue 3, pages 193–210, August 2008
 • Aubrey De Grey “Life extension, human rights, and the rational refinement of

repugnance”, J Med Ethics 2005;31:659–663.

Läs dessa texter, svara på dessa frågor: 1 A4, inga citat:

1. Vilka argument har Temkin mot att förebygga åldrandet? Ange mins tre.

2. Vilket är Temkins främsta argument, enligt dig? Förklara varför.

3. Varför bör vi avskaffa åldrandet, enligt De Grey?

4. Skulle du stoppa ditt eget åldrande, om du kunde? Motivera.

 

2011-05-05 Föreläsning 7: Lever vi i en simulation? (kompendium)

 • Nick Bostrom “Are you living in a computer simulation?” Philosophical Quarterly (2003) Vol. 53, No. 211, pp. 243-255.

 

 

 1. 2011-05-06 Föreläsning 8: Singulariteten och Artificiell intelligens (kompendium)
 • David J. Chalmers ”The Singularity: a Philosophical Analysis” Journal of Consciousness Studies 17:7 -65, 2010

Salstenta: 2 timmar, börjar prick, ingen rast.

Opposition

Läs igenom texten du ska opponera på noga. Sammanfatta dess innehåll i 5 min, ställ kritiska frågor och kommentarer i 5 min.

 

Lästips (tas ej upp på tentan):

Ali Nouri & Christopher F Chyba. “Proliferation-resistant biotechnology: an approach to improve biological security” nature biotechnology, volume 27 number 3 March 2009

James W. Vaupel. “Biodemography of human ageing”, nature volume 464 number 25 March 2010