Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 36 2015 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Thu 3 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Note: "Seminariesalen vån 3, brinellvägen 32"
Week 37 2015 Show in My Schedule
Tue 8 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Note: "Seminariesalen vån 3, brinellvägen 32"
Thu 10 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2015
Seminar
Note: "Seminariesalen vån 3, brinellvägen 32"
Week 38 2015 Show in My Schedule
Thu 17 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Note: "Seminariesalen vån 3, brinellvägen 32"
Week 39 2015 Show in My Schedule
Mon 21 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Note: "Seminariesalen vån 3, brinellvägen 32"
Tue 22 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2015
Seminar
Note: "Seminariesalen vån 3, brinellvägen 32"
Fri 25 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2015
Seminar
Note: "Seminariesalen vån 3, brinellvägen 32"
Week 40 2015 Show in My Schedule
Tue 29 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Location: L42
Week 41 2015 Show in My Schedule
Thu 8 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2015
Seminar
Note: "Seminariesalen vån 3, brinellvägen 32"
Fri 9 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2015
Seminar
Note: "Seminariesalen vån 3, brinellvägen 32"
Week 45 2015 Show in My Schedule
Wed 4 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Note: "Seminariesalen vån 3, brinellvägen 32"
Week 46 2015 Show in My Schedule
Thu 12 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Location: Q17
Week 47 2015 Show in My Schedule
Mon 16 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Note: "Seminariesalen vån 3, brinellvägen 32"
Week 48 2015 Show in My Schedule
Wed 25 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Location: M23
Week 49 2015 Show in My Schedule
Thu 3 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture
Note: "Seminariesalen vån 3, brinellvägen 32"
Week 50 2015 Show in My Schedule
Wed 9 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2015
Seminar
Note: "Seminariesalen vån 3, brinellvägen 32"
Feedback News