Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Wed 16 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 Period 3
Lecture
Location: D1
Fri 18 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 3
Lecture
Note: Video lecture
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 3
Lecture
Note: Video lecture
Mon 21 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 Period 3
Lecture
Location: F2
Wed 23 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 Period 3
Lecture
Location: D1
Fri 25 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 3
Lecture
Location: D1
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 3
Lecture
Note: Video lecture
Mon 28 jan 15:00-17:00 Seminarium
VT 2019 Period 3
Seminar
Location: D41, D42
Tue 29 jan 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 3
Seminar
Location: D41, D42
Thu 31 jan 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 3
Seminar
Location: D41, D42
Thu 31 jan 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019 Period 3
Seminar
Location: D41, D42
Fri 1 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 3
Lecture
Note: Video lecture
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 3
Lecture
Location: D1
Mon 4 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2019 Period 3
Seminar
Location: D41, D42
Tue 5 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 3
Seminar
Location: D41, D42
Wed 6 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 Period 3
Lecture
Location: D1
Thu 7 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 3
Seminar
Location: D41, D42
Thu 7 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019 Period 3
Seminar
Location: D41, D42
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 3
Lecture
Location: D1
Wed 13 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 Period 3
Lecture
Location: D1
Fri 15 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 3
Lecture
Location: D1
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2019 Period 3
Seminar
Location: D41, D42
Tue 19 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 3
Seminar
Location: D41, D42
Thu 21 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 3
Seminar
Location: D41, D42
Thu 21 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019 Period 3
Seminar
Location: D41, D42
Fri 22 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 3
Lecture
Note: Video lecture
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2019 Period 3
Seminar
Location: D41, D42
Tue 26 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 3
Seminar
Location: D41, D42
Thu 28 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 3
Seminar
Location: D41, D42
Thu 28 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019 Period 3
Seminar
Location: D41, D42
Week 11 2019 Show in My Schedule
Mon 11 mar 14:00-18:00 Tentamen
VT 2019 Period 3
Examination
Location: V1, V12, V21, V22, ...
Feedback News