Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 18 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 4
Lecture
Location M2
Wed 20 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 Period 4
Lecture
Location M2
Fri 22 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 4
Lecture
Note: Video lecture
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 4
Lecture
Note: Video lecture
Wed 27 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 Period 4
Lecture
Location M2
Fri 29 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 4
Lecture
Note: Video lecture
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 4
Lecture
Note: Video lecture
Mon 1 apr 15:00-17:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Tue 2 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Thu 4 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Thu 4 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Fri 5 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 4
Lecture
Location M1
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 4
Lecture
Location M2
Mon 8 apr 15:00-17:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Tue 9 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Wed 10 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 Period 4
Lecture
Note: Video lecture
Thu 11 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Thu 11 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Fri 12 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 4
Lecture
Note: Video lecture
Week 17 2019 Show in My Schedule
Wed 24 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 Period 4
Lecture
Note: Video lecture
Fri 26 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 4
Lecture
Location M2
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 4
Lecture
Location K1
Mon 29 apr 15:00-17:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Tue 30 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Thu 2 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Thu 2 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 15:00-17:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Tue 7 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Thu 9 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Thu 9 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Week 22 2019 Show in My Schedule
Wed 29 may 14:00-18:00 Tentamen
VT 2019 Period 4
Examination
Location E31, E35, E51, E52
Feedback News