Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 23 2021 Show in My Schedule
Sat 12 jun 09:00-13:00 Omtenta
Omtenta
Location: Digital
Week 33 2021 Show in My Schedule
Mon 16 aug 14:00-18:00 Omtenta
Omtenta
Location: Digital
Week 35 2021 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 30 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 Period 1
Lecture
Location: Digital
Note: Video lecture - Introduction and Scientific Knowledge
Fri 3 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 Period 1
Lecture
Location: Digital
Note: Video lecture - Scientific Inferences
Week 36 2021 Show in My Schedule
Mon 6 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 Period 1
Lecture
Location: Digital
Note: Video lecture - Observation and measurement
Week 37 2021 Show in My Schedule
Mon 13 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 Period 1
Lecture
Location: Digital
Note: Video lecture: Experiments
Tue 14 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2021 Period 1
Seminar
Location: L21, L41, L43, L44
Note: Seminar 1
Wed 15 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021 Period 1
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location: Digital
Note: Video lecture: Models
Thu 16 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2021 Period 1
Seminar
Location: L21, L41, L42, L43
Note: Seminar 1
Week 38 2021 Show in My Schedule
Mon 20 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 Period 1
Lecture
Location: Digital
Note: Video lecture - Statistics
Tue 21 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2021 Period 1
Seminar
Location: L41, L42, L43, L44
Note: Seminar 2
Thu 23 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2021 Period 1
Seminar
Location: L41, L42, L43, L44
Note: Seminar 2
Fri 24 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021 Period 1
Lecture Teachers: Tor Sandqvist
Location: D3
Note: Mathematics project part
Fri 24 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 Period 1
Lecture
Location: Digital
Note: Video lecture - Explanations and causes
Week 39 2021 Show in My Schedule
Mon 27 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021 Period 1
Lecture Teachers: Tor Sandqvist
Location: D3
Note: Mathematics project part
Tue 28 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2021 Period 1
Seminar Teachers: Tor Sandqvist
Location: L41, L42
Note: Mathematics project part
Wed 29 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021 Period 1
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location: Digital
Note: Video lecture - Qualitative Methods
Wed 29 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 Period 1
Lecture Teachers: Tor Sandqvist
Location: D3
Note: Mathematics project part
Thu 30 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2021 Period 1
Seminar Teachers: Tor Sandqvist
Location: L41, L42
Note: Mathematics project part
Fri 1 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021 Period 1
Lecture Teachers: Tor Sandqvist
Location: D3
Note: Algoritmic reasoning and its limitations
Week 40 2021 Show in My Schedule
Mon 4 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2021 Period 1
Seminar Teachers: Tor Sandqvist
Location: L41, L42
Note: Mathematics project part
Mon 4 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 Period 1
Lecture
Location: Digital
Note: Video lecture - Research Ethics
Tue 5 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2021 Period 1
Seminar
Location: L41, L42, L43, L44
Note: Seminar 3
Wed 6 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021 Period 1
Lecture
Location: Digital
Note: Video lecture - Anticipating risk in science and engineering
Wed 6 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2021 Period 1
Seminar Teachers: Tor Sandqvist
Location: L41, L42
Note: Mathematics project part
Thu 7 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2021 Period 1
Seminar
Location: L41, L42, L43, L44
Note: Seminar 3
Fri 8 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021 Period 1
Lecture Teachers: Tor Sandqvist
Location: D3
Note: Mathematics project part
Week 41 2021 Show in My Schedule
Tue 12 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2021 Period 1
Seminar
Location: L41, L42, L43, L44
Note: Seminar 4
Thu 14 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2021 Period 1
Seminar
Location: L41, L42, L43, L44
Note: Seminar 4
Week 42 2021 Show in My Schedule
Mon 18 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2021 Period 1
Seminar
Location: D32
Note: Compensation seminar 1
Mon 18 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2021 Period 1
Seminar
Location: D32
Note: Compensation seminar 2
Tue 19 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2021 Period 1
Seminar
Location: D32
Note: Compensation seminar 3
Tue 19 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2021 Period 1
Seminar
Location: D32
Note: Compensation seminar 4
Week 43 2021 Show in My Schedule
Wed 27 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2021 Period 1
Examination
Location: Q1, Q11, Q13, Q15, ...
Week 51 2021 Show in My Schedule
Wed 22 dec 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta
Location: E31, E32, E33, E34, ...
Feedback News