Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FB52
Week 36 2018 Show in My Schedule
Mon 3 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FB52
Week 37 2018 Show in My Schedule
Wed 12 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FB54
Week 38 2018 Show in My Schedule
Wed 19 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FB54
Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FB54
Wed 26 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FB54
Week 40 2018 Show in My Schedule
Tue 2 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FB53
Wed 3 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FB54
Week 41 2018 Show in My Schedule
Mon 8 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FB53
Wed 10 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Anna Ohlsson
Location FB54
Fri 12 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Anna Ohlsson
Location FB52
Week 44 2018 Show in My Schedule
Thu 1 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FD5
Fri 2 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FB54
Week 45 2018 Show in My Schedule
Tue 6 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Anna Ohlsson
Location FB53
Thu 8 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FD41
Fri 9 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Anna Ohlsson
Location U21
Week 46 2018 Show in My Schedule
Tue 13 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FB52
Thu 15 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Anna Ohlsson
Location FB53
Week 47 2018 Show in My Schedule
Tue 20 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FB53
Thu 22 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Anna Ohlsson
Location FB53
Fri 23 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FB54
Week 48 2018 Show in My Schedule
Tue 27 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Anna Ohlsson
Location FB53
Thu 29 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FB53
Fri 30 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Anna Ohlsson
Location FB52
Week 49 2018 Show in My Schedule
Tue 4 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FB52
Thu 6 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FB52
Fri 7 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location Q22
Week 50 2018 Show in My Schedule
Thu 13 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Anna Ohlsson
Location FB54
Fri 14 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Anna Ohlsson
Location V33
Week 2 2019 Show in My Schedule
Thu 10 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Anna Ohlsson
Location FD41
Feedback News