Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 24 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: FB54
Wed 26 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Olav Vahtras
Location: FB54
Thu 27 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Olav Vahtras
Location: Digital
Fri 28 aug 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2020
Computer laboration
Week 36 2020 Show in My Schedule
Mon 31 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Olav Vahtras
Location: Digital
Mon 31 aug 15:00-19:00 Datorlaboration
HT 2020
Computer laboration
Location: Digital
Tue 1 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Olof Emanuelsson
Location: FB54
Wed 2 sep 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2020
Computer laboration
Location: Digital
Thu 3 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Lukas Käll
Location: FP41
Fri 4 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Lukas Käll
Location: FB54
Week 37 2020 Show in My Schedule
Mon 7 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Lukas Käll
Location: FB54
Tue 8 sep 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2020
Computer laboration
Location: 4V2 Röd, 4V5 Grön
Tue 8 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Lukas Käll
Location: FB54
Thu 10 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Lukas Käll
Location: FB42
Week 38 2020 Show in My Schedule
Mon 14 sep 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2020
Computer laboration
Location: Digital
Mon 14 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Olof Emanuelsson
Location: FP41
Wed 16 sep 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2020
Test
Location: FB42, FB52
Wed 16 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: Digital
Thu 17 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Olof Emanuelsson
Location: FA32
Week 39 2020 Show in My Schedule
Mon 21 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Olof Emanuelsson
Location: FB54
Mon 21 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Olof Emanuelsson
Location: FP41
Tue 22 sep 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2020
Computer laboration
Location: Digital
Tue 22 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Olof Emanuelsson
Location: FB54
Thu 24 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anders Andersson
Location: FB54
Week 40 2020 Show in My Schedule
Mon 28 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anders Andersson
Location: FB54
Mon 28 sep 15:00-19:00 Datorlaboration
HT 2020
Computer laboration
Location: Digital
Wed 30 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Anders Andersson
Location: FB54
Week 41 2020 Show in My Schedule
Wed 7 oct 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2020
Computer laboration
Location: Digital
Fri 9 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture
Location: FB54
Note: Q&A inför tentan
Week 42 2020 Show in My Schedule
Fri 16 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2020
Examination
Location: FB53, FB55, FD41
Feedback News