Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 13:00-15:00 Lecture 1. Registration & Introduction
VT 2019
Lecture Teachers: Per Berglund
Location FB42

Lecture by Per Berglund

Thu 17 jan 08:00-10:00 Lecture 2. Fine chemicals
VT 2019
Lecture Teachers: Per Berglund
Location M33

Lecture by Per Berglund
During this lecture your research projects will be distributed.

Fri 18 jan 10:00-12:00 Lecture 3. Kinetic resolution & enantioselectivity
VT 2019
Lecture Teachers: Per Berglund
Location FB54

Lecture by Per Berglund
Bring your own calculator!

Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 10:00-12:00 Research Project planning
VT 2019
Exercise
Location RB33

Task: Plan your research project for deadline 1.
Assistants: Federica Ruggieri, Per Berglund

Tue 22 jan 13:00-15:00 This exercise is cancelled!
VT 2019
Exercise
Location RB33
Wed 23 jan 08:00-10:00 Enantioselectivity exercise
VT 2019
Exercise
Location RB33

Task: Work on the enantioselectivity tasks for deadline 2.
Assistants: Federica Ruggieri

Fri 25 jan 13:00-15:00 This exercise is cancelled!
VT 2019
Exercise
Location RB33
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 08:00-10:00 Lecture 4. Enzyme Mechanisms
VT 2019
Lecture Teachers: Per Berglund
Location FB52

Lecture by Per Berglund

Mon 28 jan 10:00-12:00 Mechanism exercise
VT 2019
Exercise
Location RB33

Task: Work on the mechanism tasks for deadline 3.
Assistants: Federica Ruggieri

Tue 29 jan 13:00-15:00 This exercise is cancelled!
VT 2019
Exercise
Location RB33
Wed 30 jan 08:00-10:00 Lecture 5. Enzyme Engineering Strategies
VT 2019
Lecture Teachers: Per Berglund
Location FB52

Lecture by Yves Hsieh

Fri 1 feb 10:00-12:00 Lecture 6. Hydrolases
VT 2019
Lecture Teachers: Per Berglund
Location FB52

Lecture by Per Berglund

Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 10:00-12:00 Research project final planning
VT 2019
Exercise
Location RB33

Task: Complete the lab plan for deadline 4.
Assistants: Federica Ruggieri

Tue 5 feb 13:00-15:00 This exercise is cancelled!
VT 2019
Exercise
Location RB33
Wed 6 feb 08:00-10:00 Lecture 7. Oxidoreductases
VT 2019
Lecture Teachers: Per Berglund
Location FB52

Lecture by Per Berglund

Thu 7 feb 10:00-12:00 Lecture 8. Lyases, Transferases & Ligases
VT 2019
Lecture Teachers: Per Berglund
Location FB52

Lecture by Per Berglund

Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 10:00-12:00 Lecture 9. Organic Solvents & Water Activity
VT 2019
Lecture Teachers: Per Berglund
Location FB52

Lecture by Per Berglund

Mon 11 feb 13:00-17:00 Cancelled lab slot!
VT 2019
Laboratory
Location FD44
Tue 12 feb 08:00-12:00 Cancelled lab slot!
VT 2019
Laboratory
Location FD44
Tue 12 feb 13:00-17:00 Cancelled lab slot!
VT 2019
Laboratory
Location FD44
Wed 13 feb 08:00-12:00 Cancelled lab slot!
VT 2019
Laboratory
Location FD44
Wed 13 feb 13:00-17:00 Cancelled lab slot!
VT 2019
Laboratory
Location FD44
Thu 14 feb 10:00-12:00 Lecture 10. Immobilisation & Biocatalysis at a company
VT 2019
Lecture Teachers: Per Berglund
Location FB52

Lecture by Karim Engelmark Cassimjee, Enginzyme AB

Thu 14 feb 13:00-17:00 Cancelled lab slot!
VT 2019
Laboratory
Location FD44
Fri 15 feb 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location FD44

Lab all groups

Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location FD44

Lab all groups

Tue 19 feb 08:00-12:00 Cancelled lab slot!
VT 2019
Laboratory
Location FD44
Tue 19 feb 13:00-17:00 Cancelled lab slot!
VT 2019
Laboratory
Location FD44
Wed 20 feb 08:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location FD44

Lab all groups

Wed 20 feb 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location FD44

Lab all groups

Thu 21 feb 08:00-12:00 Cancelled lab slot!
VT 2019
Laboratory
Location FD44
Thu 21 feb 13:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location FD44

Lab all groups

Fri 22 feb 10:00-12:00 Lecture 11. Cascade Biocatalysis
VT 2019
Lecture Teachers: Per Berglund
Location FB52

Lecture by Per Berglund

Fri 22 feb 13:00-17:00 Cancelled lab slot!
VT 2019
Laboratory
Location FD44
Week 9 2019 Show in My Schedule
Wed 27 feb 08:00-10:00 Seminar, all groups/projects
VT 2019
Seminar Teachers: Per Berglund
Location FB52
Fri 1 mar 10:00-12:00 Cancelled seminar
VT 2019
Seminar Teachers: Per Berglund
Location FA32
Fri 1 mar 13:00-15:00 Cancelled seminar
VT 2019
Seminar Teachers: Per Berglund
Location FB42
Week 10 2019 Show in My Schedule
Mon 4 mar 10:00-12:00 Lecture 12. Summary & questions
VT 2019
Lecture Teachers: Per Berglund
Location FB52

Lecture by Per Berglund

Week 11 2019 Show in My Schedule
Wed 13 mar 08:00-12:00 Written examination
VT 2019
Examination Teachers: Per Berglund
Location FD41
Feedback News