Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Restlabbar och omprov

Laborationer och P-uppgifter

Om din kursomgång är avslutad kan du redovisa restlabbar på måndagstiden.

Datorprovet

Har du datorprovet kvar finns information om när och var nästa prov ges i följande sida, om information om tid och plats saknas ska man skicka ett meddelande till den som anges ansvarig för datorprovet (LAB2) i följande sida: http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DD1310/uppsamling/