Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 prgo18
Lecture Teachers: Vahid Mosavat
Location F2
Wed 29 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 prgo18
Lecture Teachers: Vahid Mosavat
Location F2
Wed 29 aug 15:00-17:00 Övning
HT 2018 prgo18
Exercise
Location E52
Thu 30 aug 08:00-10:00 Övning
HT 2018 prgo18
Exercise Teachers: Vahid Mosavat
Location D32, D35, D41, D42
Thu 30 aug 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Thu 30 aug 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration
Location 4V2 Röd
Fri 31 aug 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Week 36 2018 Show in My Schedule
Wed 5 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 prgo18
Lecture Teachers: Vahid Mosavat
Location D1
Thu 6 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018 prgo18
Exercise Teachers: Vahid Mosavat
Location D32, D35, D41, D42
Thu 6 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018 prgo18
Exercise
Location E32
Thu 6 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Fri 7 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Week 37 2018 Show in My Schedule
Mon 10 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration
Location 4V4 Gul
Wed 12 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 prgo18
Lecture Teachers: Vahid Mosavat
Location E1
Wed 12 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018 prgo18
Exercise Teachers: Vahid Mosavat
Location Q11, Q13, Q15, Q17
Thu 13 sep 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Thu 13 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018 prgo18
Exercise
Location D34
Thu 13 sep 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Thu 13 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration
Location 4V4 Gul
Week 38 2018 Show in My Schedule
Wed 19 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 prgo18
Lecture Teachers: Vahid Mosavat
Location F2
Wed 19 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018 prgo18
Exercise
Location E53
Wed 19 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration
Location 4V4 Gul
Wed 19 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018 prgo18
Exercise Teachers: Vahid Mosavat
Location Q11, Q13, Q15, Q17
Thu 20 sep 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Thu 20 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V5 Grön
Week 39 2018 Show in My Schedule
Wed 26 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 prgo18
Lecture Teachers: Vahid Mosavat
Location F2
Wed 26 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2018 prgo18
Exercise
Location E53
Wed 26 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2018 prgo18
Exercise Teachers: Vahid Mosavat
Location Q11, Q13, Q15, Q17
Thu 27 sep 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration
Location 4V4 Gul
Thu 27 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Fri 28 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Week 40 2018 Show in My Schedule
Wed 3 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 prgo18
Lecture Teachers: Vahid Mosavat
Location E1
Wed 3 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2018 prgo18
Exercise
Location E53
Wed 3 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2018 prgo18
Exercise Teachers: Vahid Mosavat
Location Q11, Q13, Q15, Q17
Thu 4 oct 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration
Location 4V6 Brun
Fri 5 oct 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Fri 5 oct 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Week 41 2018 Show in My Schedule
Wed 10 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 prgo18
Lecture Teachers: Vahid Mosavat
Location D1
Wed 10 oct 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration
Location 4V4 Gul
Thu 11 oct 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Week 44 2018 Show in My Schedule
Mon 29 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 prgo18
Lecture Teachers: Vahid Mosavat
Location E1
Wed 31 oct 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Week 45 2018 Show in My Schedule
Wed 7 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 prgo18
Lecture Teachers: Vahid Mosavat
Location E1
Wed 7 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration
Location 4V4 Gul
Wed 7 nov 14:00-16:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration
Location 4V4 Gul
Thu 8 nov 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Thu 8 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Week 46 2018 Show in My Schedule
Wed 14 nov 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Thu 15 nov 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Mon 19 nov 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Wed 21 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Wed 21 nov 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Fri 23 nov 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Mon 26 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Tue 27 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Wed 28 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Thu 29 nov 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Thu 29 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul
Week 49 2018 Show in My Schedule
Tue 4 dec 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V5 Grön, 4V6 Brun
Wed 5 dec 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Thu 6 dec 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Thu 6 dec 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Fri 7 dec 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V6 Brun
Fri 7 dec 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Tue 11 dec 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Wed 12 dec 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Wed 12 dec 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V3 Orange
Thu 13 dec 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 prgo18
Computer laboration Teachers: Vahid Mosavat
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Feedback News