Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 49 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 4 dec 15:00-18:00 Laboration
HT 2018 prgcl18
Laboratory Teachers: Linda Kann
Location: 5O1 Spelhallen
Fri 7 dec 08:00-10:00 Övning
HT 2018 prgcl18
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal
Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Wed 16 jan 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 prgcl18
Computer laboration
Location: 5O1 Spelhallen
Thu 17 jan 15:00-16:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Fri 18 jan 09:00-10:00 Övning
HT 2018 prgcl18
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 15:00-16:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Tue 22 jan 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 prgcl18
Computer laboration
Location: 5O1 Spelhallen
Thu 24 jan 12:00-13:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Fri 25 jan 09:00-10:00 Övning
HT 2018 prgcl18
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Week 5 2019 Show in My Schedule
Tue 29 jan 12:00-13:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Wed 30 jan 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 prgcl18
Computer laboration
Location: 5O1 Spelhallen
Fri 1 feb 08:00-09:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Fri 1 feb 09:00-10:00 Övning
HT 2018 prgcl18
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Week 6 2019 Show in My Schedule
Tue 5 feb 12:00-13:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Wed 6 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 prgcl18
Computer laboration
Location: 5O1 Spelhallen
Fri 8 feb 08:00-09:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Fri 8 feb 09:00-10:00 Övning
HT 2018 prgcl18
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Week 7 2019 Show in My Schedule
Tue 12 feb 12:00-13:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Wed 13 feb 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 prgcl18
Computer laboration
Location: 5O1 Spelhallen
Thu 14 feb 12:00-13:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Fri 15 feb 12:00-13:00 Övning
HT 2018 prgcl18
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Week 8 2019 Show in My Schedule
Tue 19 feb 12:00-13:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Thu 21 feb 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018 prgcl18
Computer laboration
Location: 5O1 Spelhallen
Fri 22 feb 08:00-09:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Fri 22 feb 09:00-10:00 Övning
HT 2018 prgcl18
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Week 9 2019 Show in My Schedule
Wed 27 feb 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018 prgcl18
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O2 Sporthallen
Note: frågestund/restlabbar
Week 10 2019 Show in My Schedule
Mon 4 mar 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2018 prgcl18
Test
Location: V32, V34
Tue 5 mar 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Wed 6 mar 13:00-16:00 Workshop
HT 2018 prgcl18
Workshop
Location: 5O1 Spelhallen
Thu 7 mar 11:00-12:00 Övning
HT 2018 prgcl18
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Week 12 2019 Show in My Schedule
Wed 20 mar 10:00-12:00 Redovisning
HT 2018 prgcl18
Presentation Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Fri 22 mar 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 prgcl18
Computer laboration
Location: 5O1 Spelhallen
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 12:00-13:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Tue 26 mar 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018 prgcl18
Computer laboration
Location: 5O1 Spelhallen
Week 14 2019 Show in My Schedule
Tue 2 apr 12:00-13:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Wed 3 apr 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018 prgcl18
Computer laboration
Location: 5O1 Spelhallen
Week 15 2019 Show in My Schedule
Tue 9 apr 11:00-12:00 Övning
HT 2018 prgcl18
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Wed 10 apr 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 prgcl18
Computer laboration
Location: 5O1 Spelhallen
Thu 11 apr 10:00-12:00 Redovisning
HT 2018 prgcl18
Presentation Teachers: Linda Kann
Location: 5O1 Spelhallen
Thu 11 apr 13:00-15:00 Redovisning
HT 2018 prgcl18
Presentation Teachers: Linda Kann
Location: 5O1 Spelhallen
Week 17 2019 Show in My Schedule
Wed 24 apr 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Fri 26 apr 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2018 prgcl18
Computer laboration
Location: 5O1 Spelhallen
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 11:00-12:00 Övning
HT 2018 prgcl18
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Mon 29 apr 12:00-13:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Tue 30 apr 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 prgcl18
Computer laboration
Location: 5O1 Spelhallen
Thu 2 may 09:00-10:00 Övning
HT 2018 prgcl18
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Week 19 2019 Show in My Schedule
Tue 7 may 10:00-11:00 Föreläsning
HT 2018 prgcl18
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: U1
Thu 9 may 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018 prgcl18
Computer laboration
Location: 5O1 Spelhallen
Fri 10 may 09:00-10:00 Övning
HT 2018 prgcl18
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Week 20 2019 Show in My Schedule
Wed 15 may 15:00-16:00 Övning
HT 2018 prgcl18
Exercise Teachers: Linda Kann
Note: Egen sal på EECS
Fri 17 may 10:00-12:00 Redovisning
HT 2018 prgcl18
Presentation Teachers: Linda Kann
Location: E3
Feedback News