Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Fransén
Location E34
Note: DA7048 samläser
Wed 29 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Fransén
Location D35
Week 36 2018 Show in My Schedule
Mon 3 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Fransén
Location E34
Wed 5 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Fransén
Location D35
Week 37 2018 Show in My Schedule
Tue 11 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Peter Ahlström
Note: Egen sal

Room 1448, Lindstedtsvägen 3 (floor 4, left of Reception/Service)

Fri 14 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Peter Ahlström
Note: Egen sal

Room 1448 Lv3

Bonus deadline for Lab1

Week 38 2018 Show in My Schedule
Mon 17 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Fransén
Location E34
Tue 18 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Peter Ahlström
Note: Egen sal

Room 1448 Lv3

Wed 19 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Fransén
Location D35
Fri 21 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Peter Ahlström
Note: Egen sal

Room 1448 Lv3

Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Fransén
Location D33
Note: Obs! lokaländring - Pga nätverksproblem i D35 är ni flyttade till D33
Tue 25 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Peter Ahlström
Note: Egen sal

Room 1448 Lv3

Bonus deadline for Lab2

Wed 26 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Fransén
Location E34
Fri 28 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Peter Ahlström
Note: Egen sal

Room 1448 Lv3

Week 40 2018 Show in My Schedule
Tue 2 oct 15:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Peter Ahlström
Note: Egen sal

Room 1448 Lv3

Fri 5 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Peter Ahlström
Note: Egen sal

Room 1448 Lv3

Bonus deadline for Lab3 / Lab4

Week 43 2018 Show in My Schedule
Thu 25 oct 14:00-19:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Erik Fransén
Location D34
Week 44 2018 Show in My Schedule
Tue 30 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Fransén
Location E34
Fri 2 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Peter Ahlström
Note: Egen sal

Room 1448 Lv3

Week 45 2018 Show in My Schedule
Fri 9 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2018
Laboratory Teachers: Peter Ahlström
Note: Egen sal

Room 1448 Lv3

Week 46 2018 Show in My Schedule
Tue 13 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Fransén
Location E34
Fri 16 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Erik Fransén
Location E34
Feedback News