News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2015
under
HT 2015 pardis15
Scheduling staff created event 10 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
Scheduling staff edited 14 December 2015

Tisdag 15 december 2015 kl 13:00 - 156:00

 
under
HT 2015 pardis15
Scheduling staff created event 10 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 12 November 2015

Fredag 4 december 2015 kl 1108:00 - 120:00

Q33

Scheduling staff removed the event 13 November 2015

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 November 2015

Scheduling staff removed the event 13 November 2015

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 November 2015

commented 4 December 2015

There is no location mentioned in the schedule for this event :( Is it in Q33 as written previously?

Teacher commented 4 December 2015

Seems not. We'll try 1537, if busy 4523 in the theory corridor

 
November 2015
under
HT 2015 pardis15
Scheduling staff created event 12 November 2015
Scheduling staff removed the event 13 November 2015

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 November 2015

Scheduling staff removed the event 13 November 2015

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 November 2015

 
under
HT 2015 pardis15
Scheduling staff created event 12 November 2015
Scheduling staff removed the event 13 November 2015

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 November 2015

Scheduling staff removed the event 13 November 2015

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 November 2015

 
under
HT 2015 pardis15
Scheduling staff created event 12 November 2015
Scheduling staff removed the event 13 November 2015

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 November 2015

Scheduling staff removed the event 13 November 2015

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 November 2015

 
under
HT 2015 pardis15
Scheduling staff created event 12 November 2015
Scheduling staff removed the event 13 November 2015

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 November 2015

Scheduling staff removed the event 13 November 2015

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 November 2015

 
October 2015
under
HT 2015 pardis15
Scheduling staff created event 14 October 2015
Scheduling staff removed the event 13 November 2015
 
August 2015
under
HT 2015 pardis15
Scheduling staff created event 10 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 21 August 2015

MånFredag 96 november 2015 kl 130:00 - 152:00

L51

Scheduling staff edited 21 August 2015

Fredag 613 november 2015 kl 10:00 - 12:00

Q22

Scheduling staff removed the event 13 November 2015
 
Feedback News