News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Scheduling staff created event 29 May at 20:32
Scheduling staff edited 15 September at 11:01

daa4b32a-c7a1-4a65-a94f-e918d88a3ab6

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:32
Scheduling staff edited 15 September at 11:01

8ba067f1-116b-4644-9742-a993a6a28742

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:32
Scheduling staff edited 15 September at 11:01

8ba067f1-116b-4644-9742-a993a6a28742

 
August 2020
Scheduling staff created event 29 May at 20:32
Scheduling staff edited 13 August at 15:10

f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebe

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:32
Scheduling staff edited 13 August at 15:10

fc3d57ab-e4c9-4c57-98fe-f33cad823615

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:32
Scheduling staff edited 13 August at 15:00

718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:32
Scheduling staff edited 13 August at 15:00

718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:32
Scheduling staff edited 13 August at 15:00

6d755462-55f2-43a3-8312-e2285c572e40

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:32
Scheduling staff edited 13 August at 15:00

2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:32
Scheduling staff edited 13 August at 15:00

718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9

 
Feedback News