Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Wed 20 mar 10:00-12:00 Introduction
VT 2019
Lecture
Location D2
Fri 22 mar 10:00-12:00 Lecture: Introduction to Raytracing
VT 2019
Lecture
Location D2
Week 13 2019 Show in My Schedule
Wed 27 mar 10:00-12:00 C++ tutorial and labs intro
VT 2019
Lecture
Location D2
Thu 28 mar 10:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location VIC-studion
Fri 29 mar 10:00-12:00 Lecture: Hierarchical transformations
VT 2019
Lecture
Location D2
Week 14 2019 Show in My Schedule
Tue 2 apr 15:00-17:00 Lecture: Lighting and shading
VT 2019
Lecture
Location D2
Thu 4 apr 10:00-12:00 Global Illumination
VT 2019
Lecture
Location D2
Thu 4 apr 15:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location VIC-studion
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 13:00-15:00 Rasterisation and Project Intro
VT 2019
Lecture
Location VIC-studion
Tue 9 apr 15:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location VIC-studion
Week 17 2019 Show in My Schedule
Wed 24 apr 10:00-12:00 Unity Tutorial
VT 2019
Lecture
Location VIC-studion
Thu 25 apr 10:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location VIC-studion
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 13:00-15:00 Collision Detection
VT 2019
Lecture
Location VIC-studion
Week 19 2019 Show in My Schedule
Tue 7 may 13:00-15:00 Scene Management
VT 2019
Lecture
Location VIC-studion
Thu 9 may 10:00-12:00 Animation
VT 2019
Lecture
Location VIC-studion
Thu 9 may 13:00-15:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location VIC-studion
Week 20 2019 Show in My Schedule
Tue 14 may 15:00-17:00 User Studies and Perception
VT 2019
Lecture
Location VIC-studion
Thu 16 may 10:00-12:00 Intro to HCI and color perception
VT 2019
Lecture
Location VIC-studion
Thu 16 may 13:00-15:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location VIC-studion
Week 21 2019 Show in My Schedule
Fri 24 may 13:00-15:00 Laboration (correct lab time: 10:00-12:00)
VT 2019
Laboratory
Location VIC-studion

Note: this lab will take place at 10:00-12:00 and not 13:00-15:00.

Feedback News