Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2020 Show in My Schedule
Wed 15 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020 ljudintv20
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Note: L på CSC/MID. F och S i 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Thu 16 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 ljudintv20
Lecture Teachers: André Holzapfel
Note: L på CSC/MID. F och S i 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Fri 17 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 ljudintv20
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Note: L på CSC/MID. F och S i 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Week 4 2020 Show in My Schedule
Mon 20 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 ljudintv20
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Note: L på CSC/MID. F och S i 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Wed 22 jan 15:00-18:00 Laboration
VT 2020 ljudintv20
Laboratory Teachers: Adrian Benigno Latupeirissa
Note: L på CSC/MID. F och S i 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Thu 23 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 ljudintv20
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Note: L på CSC/MID. F och S i 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Fri 24 jan 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 ljudintv20
Seminar Teachers: Roberto Bresin
Note: L på CSC/MID. F och S i 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Week 5 2020 Show in My Schedule
Mon 27 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 ljudintv20
Lecture Teachers: Gerhard Eckel
Note: L på CSC/MID. F och S i 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Wed 29 jan 15:00-18:00 Laboration
VT 2020 ljudintv20
Laboratory Teachers: Adrian Benigno Latupeirissa
Note: L på CSC/MID. F och S i 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Thu 30 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 ljudintv20
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Note: L på CSC/MID. F och S i 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Fri 31 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 ljudintv20
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Note: L på CSC/MID. F och S i 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Week 6 2020 Show in My Schedule
Mon 3 feb 10:00-12:00 Exkursion
VT 2020 ljudintv20
Excursion
Note: L på CSC/MID. F och S i 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Wed 5 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020 ljudintv20
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Note: L på CSC/MID. F och S i 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Week 7 2020 Show in My Schedule
Wed 12 feb 15:00-18:00 Laboration
VT 2020 ljudintv20
Laboratory Teachers: Adrian Benigno Latupeirissa
Note: L på CSC/MID. F och S i 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Thu 13 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 ljudintv20
Lecture Teachers: Kjetil Falkenberg Hansen
Location: D41
Fri 14 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020 ljudintv20
Lecture Teachers: Roberto Bresin
Note: L på CSC/MID. F och S i 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Week 11 2020 Show in My Schedule
Thu 12 mar 14:00-16:00 Tentamen
VT 2020 ljudintv20
Examination Teachers: Roberto Bresin
Note: L på CSC/MID. F och S i 1537, Lindstedtsvägen 3, plan 5.
Feedback News