Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2016 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Wed 31 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location L1
Week 37 2016 Show in My Schedule
Tue 13 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture Teachers: James Gross
Location M3
Thu 15 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location D2
Week 38 2016 Show in My Schedule
Mon 19 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture Teachers: James Gross
Location B2
Week 39 2016 Show in My Schedule
Tue 27 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Week 45 2016 Show in My Schedule
Wed 9 nov 16:00-18:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location M1
Week 47 2016 Show in My Schedule
Thu 24 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location Alfvénsalen
Week 49 2016 Show in My Schedule
Mon 5 dec 16:00-18:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Location Q15
Week 3 2017 Show in My Schedule
Thu 19 jan 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location Q1
Week 5 2017 Show in My Schedule
Wed 1 feb 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location Q1
Week 9 2017 Show in My Schedule
Wed 1 mar 08:00-10:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Week 14 2017 Show in My Schedule
Tue 4 apr 16:00-18:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location Q1
Week 16 2017 Show in My Schedule
Wed 19 apr 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location Q1
Week 19 2017 Show in My Schedule
Thu 11 may 08:00-10:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Week 45 2017 Show in My Schedule
Mon 6 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location Q1
Week 47 2017 Show in My Schedule
Mon 20 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location Q1
Week 49 2017 Show in My Schedule
Mon 4 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Week 4 2018 Show in My Schedule
Mon 22 jan 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location Q1
Week 6 2018 Show in My Schedule
Tue 6 feb 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location D1
Note: Obs! salsändring
Week 8 2018 Show in My Schedule
Mon 19 feb 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Week 15 2018 Show in My Schedule
Mon 9 apr 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location Q1
Week 17 2018 Show in My Schedule
Mon 23 apr 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location Q1
Week 19 2018 Show in My Schedule
Mon 7 may 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Week 45 2018 Show in My Schedule
Thu 8 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location M1
Week 47 2018 Show in My Schedule
Thu 22 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location M1
Week 49 2018 Show in My Schedule
Thu 6 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Location D4448, Q13, Q24
Week 5 2019 Show in My Schedule
Tue 29 jan 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016
Seminar Teachers: Anneli Åkesson
Location Q15
Note: AK, Sem 1, Grupp A
Wed 30 jan 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016
Seminar Teachers: Anneli Åkesson
Location Q24
Note: AK, Sem 1, Grupp B
Thu 31 jan 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location Q1
Thu 31 jan 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016
Seminar Teachers: Anneli Åkesson
Location Q11
Note: AK, Sem 1 Grupp C
Week 6 2019 Show in My Schedule
Tue 5 feb 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location Q1
Thu 7 feb 15:00-17:00 Seminarium
HT 2016
Seminar Teachers: Anneli Åkesson
Location E3
Note: AK, Sem 2, Grupp ABC
Week 8 2019 Show in My Schedule
Tue 19 feb 08:00-10:00 Seminarium
HT 2016
Seminar Teachers: Anneli Åkesson
Location Q2
Note: AK, Sem 3, Grupp ABC
Wed 20 feb 08:00-10:00 Seminarium
HT 2016
Seminar Teachers: Kristinn Gylfason
Location Q2
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016
Seminar Teachers: Anneli Åkesson
Location Q11
Note: AK, Sem 4, Grupp C
Mon 25 feb 13:00-15:00 Seminarium
HT 2016
Seminar Teachers: Anneli Åkesson
Location Q11
Note: AK, Sem 4, Grupp A
Wed 27 feb 08:00-10:00 Seminarium
HT 2016
Seminar Teachers: Anneli Åkesson
Location Q11
Note: AK, Sem 4, Grupp B
Week 15 2019 Show in My Schedule
Tue 9 apr 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location Q1
Thu 11 apr 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2016
Lecture
Location Q1
Week 19 2019 Show in My Schedule
Thu 9 may 10:00-12:00 Seminarium
HT 2016
Seminar
Feedback News