Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2018 Show in My Schedule
Tue 16 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Hans Edin
Location: Q24
Thu 18 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Hans Edin
Location: Q15
Fri 19 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Hans Edin
Location: B23
Week 4 2018 Show in My Schedule
Mon 22 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Hans Edin
Location: B23
Tue 23 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Hans Edin
Location: B24
Thu 25 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2018
Exercise Teachers: Hans Edin
Location: B24
Fri 26 jan 10:00-12:00 Workshop
VT 2018
Workshop Teachers: Hans Edin
Location: B23
Note: Proj 1 Intro
Week 5 2018 Show in My Schedule
Mon 29 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Hans Edin
Location: B23
Tue 30 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Hans Edin
Location: Q13
Thu 1 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2018
Exercise Teachers: Hans Edin
Location: B24
Fri 2 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Hans Edin
Location: B21
Week 6 2018 Show in My Schedule
Mon 5 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Hans Edin
Location: B23
Tue 6 feb 08:00-10:00 Övning
VT 2018
Exercise Teachers: Hans Edin
Location: B21
Thu 8 feb 10:00-12:00 Workshop
VT 2018
Workshop Teachers: Hans Edin
Location: B24
Note: Proj 2 Intro
Fri 9 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Hans Edin
Location: B23
Note: OBS! Inställd lektion
Week 7 2018 Show in My Schedule
Mon 12 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Hans Edin
Location: B23
Tue 13 feb 08:00-10:00 Övning
VT 2018
Exercise Teachers: Hans Edin
Location: B21
Thu 15 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Hans Edin
Location: B24
Fri 16 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Hans Edin
Location: B23
Week 8 2018 Show in My Schedule
Mon 19 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2018
Exercise Teachers: Hans Edin
Location: B23
Tue 20 feb 08:00-10:00 Workshop
VT 2018
Workshop Teachers: Hans Edin
Location: B24
Note: Proj 3 Intro
Thu 22 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Hans Edin
Location: B24
Fri 23 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Hans Edin
Location: B22
Week 9 2018 Show in My Schedule
Mon 26 feb 13:00-15:00 Workshop
VT 2018
Workshop Teachers: Hans Edin
Location: B23
Note: Proj 4 Intro
Tue 27 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Hans Edin
Location: B24
Thu 1 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2018
Lecture Teachers: Hans Edin
Location: B24
Fri 2 mar 10:00-12:00 Övning
VT 2018
Exercise Teachers: Hans Edin
Location: B23
Note: INSTÄLLD
Week 10 2018 Show in My Schedule
Mon 5 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2018
Exercise Teachers: Hans Edin
Location: B22
Week 11 2018 Show in My Schedule
Fri 16 mar 08:00-13:00 Tentamen
VT 2018
Examination Teachers: Hans Edin
Location: M2
Feedback News