Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L31
Tue 15 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L44
Fri 18 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Hans Edin
Location M38
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L44
Tue 22 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L44
Tue 22 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Hans Edin
Location L44
Fri 25 jan 10:00-12:00 Workshop
VT 2019
Workshop Teachers: Hans Edin
Location L44
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L44
Tue 29 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L44
Fri 1 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Hans Edin
Location L44
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L44
Tue 5 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L31
Tue 5 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Hans Edin
Location L31
Fri 8 feb 10:00-12:00 Workshop
VT 2019
Workshop Teachers: Hans Edin
Location L44
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L44
Tue 12 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L44
Fri 15 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Hans Edin
Location L41
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Hans Edin
Location L41
Tue 19 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L31
Tue 19 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Hans Edin
Location L31
Fri 22 feb 10:00-12:00 Workshop
VT 2019
Workshop Teachers: Hans Edin
Location L44
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L22
Tue 26 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L21
Fri 1 mar 10:00-12:00 Workshop
VT 2019
Workshop Teachers: Hans Edin
Location L31
Fri 1 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Hans Edin
Location Q24
Week 10 2019 Show in My Schedule
Mon 4 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Hans Edin
Location L31
Mon 4 mar 13:00-15:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Hans Edin
Location L21
Week 11 2019 Show in My Schedule
Thu 14 mar 08:00-13:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Hans Edin
Location Q17
Feedback News