Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 28 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V32
Note: Frl 1
Wed 29 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: D3
Note: Frl 2
Fri 31 aug 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: M35
Note: Övn 1
Week 36 2018 Show in My Schedule
Tue 4 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Q36
Note: Frl 3
Wed 5 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Q36
Note: Frl 4
Fri 7 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: V3
Note: Övn 2
Week 37 2018 Show in My Schedule
Tue 11 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: M31
Note: Frl 5
Wed 12 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Q34
Note: Frl 6
Fri 14 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: M35
Note: Övn 3
Week 38 2018 Show in My Schedule
Mon 17 sep 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Location: XQ23, XQ25
Tue 18 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V32
Note: Frl 7
Wed 19 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: E52
Note: Frl 8
Fri 21 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: M35
Note: Övn 4
Week 39 2018 Show in My Schedule
Tue 25 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Q36
Note: Frl 9
Wed 26 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V34
Note: Frl 10
Thu 27 sep 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Location: XQ23, XQ25
Fri 28 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: E2
Note: Övn 5
Week 40 2018 Show in My Schedule
Tue 2 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V34
Note: Frl 11
Tue 2 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location: L52
Note: Lab 1 endast projektuppgift
Wed 3 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V22
Note: Frl 12
Fri 5 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: V32
Note: Övn 6
Week 41 2018 Show in My Schedule
Tue 9 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V35
Note: Frl 13
Wed 10 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: L52
Note: Frl 14
Fri 12 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: V32
Note: Övn 7
Fri 12 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Location: V22
Note: Lab 2
Week 42 2018 Show in My Schedule
Sat 20 oct 09:00-14:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location: Q1
Feedback News