Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 30 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Alexandre Proutiere
Location B2
Note: Frl 1
Wed 31 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Alexandre Proutiere
Location B1
Note: Frl 2
Wed 31 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Alexandre Proutiere
Location Q31, Q33
Note: Övn 1
Week 45 2018 Show in My Schedule
Tue 6 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Alexandre Proutiere
Location B2
Note: Frl 3
Tue 6 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Alexandre Proutiere
Location M23, M24
Note: Övn 2
Wed 7 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Alexandre Proutiere
Location H1
Note: Frl 4
Week 46 2018 Show in My Schedule
Tue 13 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Alexandre Proutiere
Location H1
Note: Frl 5
Wed 14 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Alexandre Proutiere
Location K1
Note: Frl 6
Wed 14 nov 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Alexandre Proutiere
Location XQ23, XQ25, XQ32
Week 47 2018 Show in My Schedule
Tue 20 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Alexandre Proutiere
Location L1
Note: Frl 7
Tue 20 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Alexandre Proutiere
Location XQ23, XQ25, XQ32
Wed 21 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Alexandre Proutiere
Location B2
Note: Frl 8
Wed 21 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Alexandre Proutiere
Location E31, E35
Note: Övn 3
Week 48 2018 Show in My Schedule
Tue 27 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Alexandre Proutiere
Location K1
Note: Frl 9
Wed 28 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Alexandre Proutiere
Location K1
Note: Frl 10
Wed 28 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Alexandre Proutiere
Location E35, E36
Note: Övn 4
Week 49 2018 Show in My Schedule
Tue 4 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Alexandre Proutiere
Location B2
Note: Frl 11
Tue 4 dec 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration Teachers: Alexandre Proutiere
Location XQ23, XQ25
Wed 5 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Alexandre Proutiere
Location K1
Note: Frl 12
Wed 5 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Alexandre Proutiere
Location E31, E35
Note: Övn 5
Week 50 2018 Show in My Schedule
Tue 11 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Alexandre Proutiere
Location B2
Note: Frl 13
Wed 12 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Alexandre Proutiere
Location K1
Note: Frl 14
Wed 12 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise Teachers: Alexandre Proutiere
Location E31, E35
Note: Övn 6
Week 2 2019 Show in My Schedule
Tue 8 jan 08:00-13:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Alexandre Proutiere
Location L1, Q1, Q2, V1, ...
Wed 9 jan 08:00-13:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Alexandre Proutiere
Location B25
Feedback News