Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 29 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Panagiotis Papadimitratos
Location Ka-204
Week 45 2019 Show in My Schedule
Tue 5 nov 16:00-18:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Panagiotis Papadimitratos
Location Ka-204
Week 46 2019 Show in My Schedule
Tue 12 nov 15:00-18:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Panagiotis Papadimitratos
Location Ka-304
Week 47 2019 Show in My Schedule
Tue 19 nov 15:00-18:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Panagiotis Papadimitratos
Location Ka-304
Week 48 2019 Show in My Schedule
Tue 26 nov 15:00-18:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Panagiotis Papadimitratos
Location Ka-304
Week 49 2019 Show in My Schedule
Tue 3 dec 15:00-18:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Panagiotis Papadimitratos
Location Ka-304
Week 3 2020 Show in My Schedule
Mon 13 jan 09:00-12:00 Workshop
HT 2019
Workshop Teachers: Panagiotis Papadimitratos
Location Ka-211
Mon 13 jan 13:00-18:00 Workshop
HT 2019
Workshop Teachers: Panagiotis Papadimitratos
Location Ka-211
Feedback News