Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2020 Show in My Schedule
Wed 15 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T53
Wed 15 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T54
Wed 15 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T4
Wed 15 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T63
Thu 16 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T54
Thu 16 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T54
Thu 16 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T54
Fri 17 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T54
Fri 17 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T55
Week 4 2020 Show in My Schedule
Mon 20 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Mon 20 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T53
Tue 21 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T54
Tue 21 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T67
Tue 21 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T55
Tue 21 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T54
Wed 22 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T55
Wed 22 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T54
Wed 22 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T53
Thu 23 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T53
Thu 23 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T54
Thu 23 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T55
Thu 23 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Fri 24 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T55
Fri 24 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T55
Week 5 2020 Show in My Schedule
Mon 27 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T55
Tue 28 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T67
Tue 28 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T54
Wed 29 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T54
Wed 29 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T54
Thu 30 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T55
Thu 30 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T54
Thu 30 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T54
Thu 30 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T55
Thu 30 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T61
Fri 31 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T53
Fri 31 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T54
Week 6 2020 Show in My Schedule
Mon 3 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T54
Mon 3 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T54
Mon 3 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T55
Tue 4 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Tue 4 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T55
Wed 5 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T53
Wed 5 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T55
Thu 6 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T53
Thu 6 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T54
Thu 6 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T53
Fri 7 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T55
Fri 7 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Week 7 2020 Show in My Schedule
Mon 10 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T53
Mon 10 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T54
Mon 10 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T63
Mon 10 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Tue 11 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T53
Wed 12 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T53
Wed 12 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T54
Thu 13 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T54
Thu 13 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T53
Thu 13 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T53
Fri 14 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Fri 14 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T55
Week 8 2020 Show in My Schedule
Mon 17 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T53
Mon 17 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T53
Tue 18 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T53
Tue 18 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T54
Wed 19 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T55
Wed 19 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T55
Wed 19 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T63
Wed 19 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T51
Thu 20 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T53
Thu 20 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T53
Fri 21 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Fri 21 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T54
Week 9 2020 Show in My Schedule
Mon 24 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T53
Mon 24 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T54
Wed 26 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T54
Wed 26 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T53
Wed 26 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T54
Thu 27 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T53
Thu 27 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location T54
Thu 27 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Fri 28 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Week 11 2020 Show in My Schedule
Fri 13 mar 08:00-12:00 Tentamen
VT 2020
Examination Teachers: Niclas Hjelm, Jonas Stenholm, Sven Staffan Linnaeus
Location T2, T3, T4, T55, ...
Note: TENA
Week 12 2020 Show in My Schedule
Mon 16 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Tue 17 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T55
Wed 18 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Wed 18 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T4
Thu 19 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Thu 19 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Fri 20 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Fri 20 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T54
Week 13 2020 Show in My Schedule
Mon 23 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Mon 23 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T55
Tue 24 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Tue 24 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Wed 25 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Thu 26 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T55
Thu 26 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T54
Fri 27 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Week 14 2020 Show in My Schedule
Mon 30 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Tue 31 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Wed 1 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Wed 1 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T54
Thu 2 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T55
Thu 2 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Fri 3 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Fri 3 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Week 15 2020 Show in My Schedule
Mon 6 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T54
Tue 7 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T54
Tue 7 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Tue 7 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T3
Wed 8 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Wed 8 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T54
Thu 9 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Week 17 2020 Show in My Schedule
Mon 20 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Mon 20 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Tue 21 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Tue 21 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T54
Wed 22 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Thu 23 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Thu 23 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Week 18 2020 Show in My Schedule
Mon 27 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Tue 28 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Tue 28 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Wed 29 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Wed 29 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Thu 30 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Week 19 2020 Show in My Schedule
Mon 4 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Tue 5 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Wed 6 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Thu 7 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T54
Fri 8 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Fri 8 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Week 20 2020 Show in My Schedule
Tue 12 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Tue 12 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Thu 14 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53
Fri 15 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2
Week 22 2020 Show in My Schedule
Wed 27 may 08:00-12:00 Tentamen
VT 2020
Examination Teachers: Niclas Hjelm, Jonas Stenholm, Nicklas Brandefelt, Erik Melander
Location T2, T3, T4, T55, ...
Note: TENB
Feedback News