Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2020 Show in My Schedule
Thu 23 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Thu 23 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Fri 24 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T3
Week 5 2020 Show in My Schedule
Mon 27 jan 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Svante Granqvist
Location T62
Mon 27 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T4
Mon 27 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T51
Tue 28 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T3
Tue 28 jan 08:00-10:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Tue 28 jan 10:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Svante Granqvist
Location T62
Tue 28 jan 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Svante Granqvist
Location T62
Wed 29 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Wed 29 jan 10:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Wed 29 jan 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Wed 29 jan 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Wed 29 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Thu 30 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Thu 30 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Thu 30 jan 10:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Thu 30 jan 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Fri 31 jan 08:00-10:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Svante Granqvist
Location T62
Fri 31 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T3
Fri 31 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Fri 31 jan 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Week 6 2020 Show in My Schedule
Mon 3 feb 08:00-10:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Mon 3 feb 08:00-10:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Svante Granqvist
Mon 3 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T3
Tue 4 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T4
Tue 4 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Tue 4 feb 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Svante Granqvist
Tue 4 feb 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 5 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Wed 5 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Wed 5 feb 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Wed 5 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Wed 5 feb 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 6 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Thu 6 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Thu 6 feb 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Thu 6 feb 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Fri 7 feb 08:00-10:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Svante Granqvist
Fri 7 feb 08:00-10:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Fri 7 feb 13:00-15:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T61
Note: TENA
Fri 7 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T4
Fri 7 feb 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Svante Granqvist
Week 7 2020 Show in My Schedule
Mon 10 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Mon 10 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T51
Mon 10 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T4
Tue 11 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T3
Tue 11 feb 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Tue 11 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T4
Tue 11 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Wed 12 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Wed 12 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Wed 12 feb 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Thu 13 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Thu 13 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Fri 14 feb 08:00-10:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T61
Note: TENB
Fri 14 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T3
Fri 14 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Week 8 2020 Show in My Schedule
Mon 17 feb 08:00-10:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Svante Granqvist
Location T62
Mon 17 feb 10:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Svante Granqvist
Location T62
Mon 17 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Mon 17 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T3
Mon 17 feb 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Mon 17 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Mon 17 feb 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Tue 18 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T4
Tue 18 feb 08:00-10:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Tue 18 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T3
Tue 18 feb 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Tue 18 feb 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Svante Granqvist
Location T62
Wed 19 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Wed 19 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Wed 19 feb 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Wed 19 feb 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Thu 20 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Thu 20 feb 08:00-10:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Thu 20 feb 10:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Thu 20 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Fri 21 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T4
Fri 21 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T4
Fri 21 feb 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Svante Granqvist
Location T62
Fri 21 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Week 9 2020 Show in My Schedule
Mon 24 feb 08:00-10:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Svante Granqvist
Mon 24 feb 10:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Svante Granqvist
Location T62
Mon 24 feb 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Mon 24 feb 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Svante Granqvist
Location T62
Mon 24 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T3
Mon 24 feb 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Mon 24 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Tue 25 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T51
Tue 25 feb 08:00-10:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Tue 25 feb 10:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Tue 25 feb 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Svante Granqvist
Tue 25 feb 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Tue 25 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Tue 25 feb 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Tue 25 feb 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Svante Granqvist
Wed 26 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Wed 26 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Wed 26 feb 10:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Wed 26 feb 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Wed 26 feb 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Thu 27 feb 08:00-10:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Thu 27 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Thu 27 feb 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 27 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Thu 27 feb 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Fri 28 feb 08:00-10:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Fri 28 feb 08:00-10:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Svante Granqvist
Fri 28 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T3
Fri 28 feb 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Svante Granqvist
Location T62
Fri 28 feb 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Week 10 2020 Show in My Schedule
Mon 2 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T3
Mon 2 mar 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Svante Granqvist
Location T62
Mon 2 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Mon 2 mar 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Mon 2 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Tue 3 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Tue 3 mar 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Tue 3 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T4
Tue 3 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Week 11 2020 Show in My Schedule
Mon 9 mar 08:00-12:00 Tentamen
VT 2020
Examination Teachers: Svante Granqvist, Sven Staffan Linnaeus, Maria Shamoun
Location T3, T4, T53, T54, ...
Note: TENA
Week 12 2020 Show in My Schedule
Mon 16 mar 08:00-10:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Mon 16 mar 10:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T62
Mon 16 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Tue 17 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Tue 17 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Tue 17 mar 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T62
Tue 17 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Tue 17 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T4
Wed 18 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Wed 18 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Wed 18 mar 10:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Wed 18 mar 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Wed 18 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Thu 19 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Thu 19 mar 10:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T62
Thu 19 mar 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Thu 19 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Thu 19 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T4
Fri 20 mar 08:00-10:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Fri 20 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Fri 20 mar 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Fri 20 mar 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T62
Week 13 2020 Show in My Schedule
Mon 23 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Mon 23 mar 10:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Mon 23 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Mon 23 mar 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Mon 23 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Tue 24 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Tue 24 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Tue 24 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Wed 25 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Wed 25 mar 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Wed 25 mar 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Wed 25 mar 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 25 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Wed 25 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Wed 25 mar 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Thu 26 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Thu 26 mar 08:00-10:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Thu 26 mar 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Thu 26 mar 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 26 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T4
Thu 26 mar 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 26 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Thu 26 mar 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Fri 27 mar 08:00-10:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Fri 27 mar 08:00-10:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Week 14 2020 Show in My Schedule
Mon 30 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Mon 30 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Mon 30 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T4
Mon 30 mar 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Tue 31 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Tue 31 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Tue 31 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Wed 1 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Wed 1 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Wed 1 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Thu 2 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Thu 2 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Thu 2 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Fri 3 apr 13:00-15:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T61
Note: TENA
Week 15 2020 Show in My Schedule
Mon 6 apr 08:00-10:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Mon 6 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Mon 6 apr 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T62
Mon 6 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T4
Tue 7 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Tue 7 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T55
Tue 7 apr 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Tue 7 apr 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T62
Wed 8 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T55
Wed 8 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T4
Wed 8 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T53
Wed 8 apr 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T62
Wed 8 apr 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Thu 9 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Thu 9 apr 08:00-10:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Thu 9 apr 10:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Thu 9 apr 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T62
Thu 9 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T53
Week 16 2020 Show in My Schedule
Wed 15 apr 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Stefan Eriksson, Sven Staffan Linnaeus
Location T3, T54, T55
Note: TENB
Thu 16 apr 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Svante Granqvist, Sven Staffan Linnaeus, Maria Shamoun
Location T53, T54, T55
Note: TENA
Week 17 2020 Show in My Schedule
Mon 20 apr 08:00-10:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Mon 20 apr 08:00-10:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Mon 20 apr 10:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Mon 20 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Mon 20 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T2
Mon 20 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Mon 20 apr 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Tue 21 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T4
Tue 21 apr 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Tue 21 apr 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Tue 21 apr 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Tue 21 apr 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Tue 21 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Tue 21 apr 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Wed 22 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Wed 22 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Wed 22 apr 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Wed 22 apr 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 22 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Wed 22 apr 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Wed 22 apr 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 22 apr 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Thu 23 apr 08:00-10:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Thu 23 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T55
Thu 23 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Thu 23 apr 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Thu 23 apr 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Thu 23 apr 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Fri 24 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Fri 24 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Fri 24 apr 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Fri 24 apr 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Fri 24 apr 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Week 18 2020 Show in My Schedule
Mon 27 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Mon 27 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Tue 28 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Tue 28 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Wed 29 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Wed 29 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Thu 30 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Thu 30 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Thu 30 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T4
Week 19 2020 Show in My Schedule
Mon 4 may 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T62
Mon 4 may 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T62
Tue 5 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Tue 5 may 10:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Wed 6 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Wed 6 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Wed 6 may 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T62
Thu 7 may 08:00-10:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Thu 7 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Thu 7 may 10:00-12:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Thu 7 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T4
Thu 7 may 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Thu 7 may 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Fri 8 may 08:00-10:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Fri 8 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T4
Fri 8 may 13:00-15:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Fri 8 may 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T62
Week 20 2020 Show in My Schedule
Mon 11 may 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Mon 11 may 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location T62
Tue 12 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Tue 12 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Tue 12 may 15:00-17:00 Laboration
VT 2020
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt, Sven Staffan Linnaeus, Maria Shamoun
Location T62
Note: Restlab
Wed 13 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Wed 13 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Wed 13 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T4
Wed 13 may 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 13 may 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Wed 13 may 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 14 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Thu 14 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Thu 14 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 14 may 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Thu 14 may 15:00-17:00 Redovisning
VT 2020
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Fri 15 may 08:00-10:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T61
Note: TENB
Fri 15 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Fri 15 may 10:00-12:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T61
Note: TENA
Week 22 2020 Show in My Schedule
Mon 25 may 08:00-12:00 Tentamen
VT 2020
Examination Teachers: Nicklas Brandefelt, Sven Staffan Linnaeus, Maria Shamoun
Location T2, T3, T4, T55, ...
Note: TENB
Week 23 2020 Show in My Schedule
Thu 4 jun 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Nicklas Brandefelt, Sven Staffan Linnaeus, Maria Shamoun
Location T54, T55
Note: TENB
Week 24 2020 Show in My Schedule
Thu 11 jun 13:00-15:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T61
Note: TENB
Feedback News