Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 19 2021 Show in My Schedule
Mon 10 may 13:00-15:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location: T61
Mon 10 may 13:00-15:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: T62
Mon 10 may 15:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location: T61
Mon 10 may 15:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: T62
Tue 11 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: Digital
Tue 11 may 13:00-15:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Sven Göran Hallonquist
Location: T61
Tue 11 may 13:00-15:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location: T62
Tue 11 may 15:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Maria Shamoun
Location: T62
Tue 11 may 15:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: T61
Tue 11 may 15:00-17:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Göran Hallonquist
Location: Digital
Wed 12 may 10:00-12:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Sven Göran Hallonquist
Location: T62
Wed 12 may 13:00-15:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Sven Göran Hallonquist
Location: T62
Wed 12 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: Digital
Wed 12 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: Digital
Wed 12 may 15:00-17:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Göran Hallonquist
Location: Digital
Week 20 2021 Show in My Schedule
Mon 17 may 10:00-12:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: T62
Mon 17 may 13:00-15:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Sven Göran Hallonquist
Location: T61
Mon 17 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: Digital
Mon 17 may 15:00-17:00 Redovisning
VT 2021
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Location: Digital
Note: https://kth-se.zoom.us/j/69332130332
Tue 18 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location: Digital
Tue 18 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: Digital
Tue 18 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2021
Lesson Teachers: Sven Göran Hallonquist
Location: Digital
Wed 19 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2021
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Location: Digital
Note: https://kth-se.zoom.us/j/69332130332
Wed 19 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2021
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: Digital
Wed 19 may 13:00-15:00 Redovisning
VT 2021
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: Digital
Wed 19 may 15:00-17:00 Redovisning
VT 2021
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Location: Digital
Note: https://kth-se.zoom.us/j/69332130332
Thu 20 may 08:00-10:00 Redovisning
VT 2021
Presentation Teachers: Sven Göran Hallonquist
Location: Digital
Thu 20 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2021
Presentation Teachers: Maria Shamoun
Location: Digital
Note: https://kth-se.zoom.us/j/69332130332
Thu 20 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2021
Presentation Teachers: Sven Göran Hallonquist
Location: Digital
Thu 20 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2021
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: Digital
Thu 20 may 13:00-15:00 Redovisning
VT 2021
Presentation Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: Digital
Fri 21 may 08:00-10:00 Redovisning
VT 2021
Presentation Teachers: Sven Göran Hallonquist
Location: Digital
Fri 21 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2021
Presentation Teachers: Sven Göran Hallonquist
Location: Digital
Week 21 2021 Show in My Schedule
Mon 24 may 13:00-15:00 Laboration
VT 2021
Laboratory Teachers: Sven Göran Hallonquist, Nicklas Brandefelt, Maria Shamoun
Location: T62
Note: Restlab
Week 22 2021 Show in My Schedule
Mon 31 may 08:00-12:00 Tentamen
VT 2021
Examination Teachers: Stefan Eriksson, Sven Göran Hallonquist, Svante Granqvist, Nicklas Brandefelt, Sven Staffan Linnaeus, Maria Shamoun
Location: T2, T3, T4, T41, ...
Note: TENB
Week 23 2021 Show in My Schedule
Fri 11 jun 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Stefan Eriksson, Sven Göran Hallonquist, Svante Granqvist, Nicklas Brandefelt, Sven Staffan Linnaeus, Maria Shamoun
Location: T3, T54, T55
Note: TENB
Week 24 2021 Show in My Schedule
Mon 14 jun 13:00-15:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Svante Granqvist, Sven Staffan Linnaeus
Location: T67
Note: TENB
Week 34 2021 Show in My Schedule
Thu 26 aug 10:00-12:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Svante Granqvist, Sven Staffan Linnaeus
Location: T67
Note: TENB
Week 35 2021 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 30 aug 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Mon 30 aug 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 31 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Tue 31 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 3 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 3 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Week 36 2021 Show in My Schedule
Mon 6 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Tue 7 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Wed 8 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 9 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 10 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T55
Fri 10 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Week 37 2021 Show in My Schedule
Mon 13 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Mon 13 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Mon 13 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Mon 13 sep 13:00-15:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 13 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 13 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 14 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Tue 14 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 15 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 15 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Thu 16 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Thu 16 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Fri 17 sep 13:00-15:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Fri 17 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Week 38 2021 Show in My Schedule
Mon 20 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 21 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 21 sep 15:00-17:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 22 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 22 sep 13:00-15:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 23 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Thu 23 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 23 sep 13:00-15:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Fri 24 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Fri 24 sep 13:00-15:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Week 39 2021 Show in My Schedule
Mon 27 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Mon 27 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 28 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T55
Tue 28 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 29 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Wed 29 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 30 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T54
Fri 1 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Week 40 2021 Show in My Schedule
Mon 4 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Mon 4 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Mon 4 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 4 oct 15:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 4 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 5 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Tue 5 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Tue 5 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 5 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Wed 6 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Wed 6 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Wed 6 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Thu 7 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Thu 7 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 8 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Fri 8 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Week 41 2021 Show in My Schedule
Mon 11 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Mon 11 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Mon 11 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 11 oct 15:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 11 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 12 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Tue 12 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Tue 12 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Tue 12 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Tue 12 oct 15:00-17:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 13 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Wed 13 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 13 oct 10:00-12:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 13 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Thu 14 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Thu 14 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 14 oct 15:00-17:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Fri 15 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Fri 15 oct 13:00-15:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Fri 15 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Week 42 2021 Show in My Schedule
Mon 18 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Mon 18 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 22 oct 08:00-12:00 Tentamen
HT 2021
Examination Teachers: Stefan Eriksson, Svante Granqvist, Sven Staffan Linnaeus
Location: T53, T54, T55, T67
Note: TENA
Week 44 2021 Show in My Schedule
Mon 1 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 1 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Mon 1 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Tue 2 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Tue 2 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Tue 2 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T61
Tue 2 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 3 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Wed 3 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 3 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T61
Wed 3 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Thu 4 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 4 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 4 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Fri 5 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Fri 5 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Week 45 2021 Show in My Schedule
Mon 8 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Mon 8 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Mon 8 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 9 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 10 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Wed 10 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 10 nov 13:00-15:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 11 nov 13:00-15:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 11 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 12 nov 10:00-12:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Fri 12 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 12 nov 15:00-17:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Week 46 2021 Show in My Schedule
Mon 15 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Mon 15 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Mon 15 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 16 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 16 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Tue 16 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 17 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Wed 17 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Thu 18 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Thu 18 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 18 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Thu 18 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 18 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Fri 19 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Fri 19 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 19 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Week 47 2021 Show in My Schedule
Mon 22 nov 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Stefan Eriksson, Svante Granqvist, Sven Staffan Linnaeus
Location: T53, T54
Note: TENA
Mon 22 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Mon 22 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 23 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 24 nov 10:00-12:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 24 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 24 nov 13:00-15:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 25 nov 10:00-12:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 25 nov 13:00-15:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 25 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 26 nov 13:00-15:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Svante Granqvist, Sven Staffan Linnaeus
Location: T67
Fri 26 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Week 48 2021 Show in My Schedule
Mon 29 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 30 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 1 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Thu 2 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Thu 2 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 3 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Fri 3 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Week 49 2021 Show in My Schedule
Mon 6 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Mon 6 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 7 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 8 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Thu 9 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 10 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Week 50 2021 Show in My Schedule
Mon 13 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 13 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Mon 13 dec 10:00-12:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 13 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Tue 14 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Tue 14 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 14 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Tue 14 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Wed 15 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Wed 15 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T61
Wed 15 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 16 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 17 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Fri 17 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 17 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2021
Lesson Teachers: Stefan Eriksson, Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Note: Restlabb
Week 51 2021 Show in My Schedule
Tue 21 dec 10:00-12:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Tue 21 dec 13:00-15:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 22 dec 10:00-12:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 22 dec 13:00-15:00 Redovisning
HT 2021
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Week 2 2022 Show in My Schedule
Wed 12 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2021
Examination Teachers: Stefan Eriksson, Svante Granqvist, Sven Staffan Linnaeus
Location: T53, T54, T55, T67
Note: TENB
Feedback News