Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 39 2019 Show in My Schedule
Mon 23 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T4
Tue 24 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Tue 24 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T4
Wed 25 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T4
Wed 25 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Thu 26 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Thu 26 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Fri 27 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Week 40 2019 Show in My Schedule
Mon 30 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Mon 30 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Mon 30 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Mon 30 sep 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Mon 30 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Tue 1 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Wed 2 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Wed 2 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Wed 2 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Thu 3 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Thu 3 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Fri 4 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Fri 4 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Fri 4 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Fri 4 oct 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Week 41 2019 Show in My Schedule
Mon 7 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Mon 7 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Mon 7 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Mon 7 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Tue 8 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T3
Tue 8 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Tue 8 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Tue 8 oct 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Wed 9 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Wed 9 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Wed 9 oct 10:00-12:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 10 oct 08:00-10:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 10 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T2
Thu 10 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Thu 10 oct 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Fri 11 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Fri 11 oct 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Week 42 2019 Show in My Schedule
Mon 14 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T4
Mon 14 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Mon 14 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Mon 14 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T4
Fri 18 oct 08:00-12:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Stefan Eriksson, Staffan Linnaeus
Location T2, T3, T4
Note: TENA
Week 44 2019 Show in My Schedule
Mon 28 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T3
Mon 28 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T4
Tue 29 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Tue 29 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T3
Tue 29 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Tue 29 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T3
Tue 29 oct 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Wed 30 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Thu 31 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T3
Thu 31 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Thu 31 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Staffan Linnaeus
Location T62
Fri 1 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Staffan Linnaeus
Location T62
Fri 1 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Week 45 2019 Show in My Schedule
Mon 4 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Staffan Linnaeus
Location T62
Mon 4 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T3
Tue 5 nov 10:00-12:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Tue 5 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Tue 5 nov 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Tue 5 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Wed 6 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T3
Wed 6 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Thu 7 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T3
Thu 7 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T4
Thu 7 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T3
Thu 7 nov 15:00-17:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Fri 8 nov 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Week 46 2019 Show in My Schedule
Mon 11 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Mon 11 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T4
Tue 12 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Wed 13 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Wed 13 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T4
Thu 14 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T3
Thu 14 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T4
Thu 14 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Staffan Linnaeus
Location T62
Thu 14 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Staffan Linnaeus
Location T62
Fri 15 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T3
Fri 15 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Staffan Linnaeus
Location T62
Fri 15 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T4
Week 47 2019 Show in My Schedule
Mon 18 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Mon 18 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Mon 18 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T4
Tue 19 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T4
Tue 19 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Wed 20 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Wed 20 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Wed 20 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T3
Wed 20 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Thu 21 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T4
Thu 21 nov 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Thu 21 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Thu 21 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Thu 21 nov 15:00-17:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Fri 22 nov 10:00-12:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Fri 22 nov 13:00-15:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Staffan Linnaeus
Location T61
Note: TENA
Fri 22 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53
Fri 22 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T4
Week 48 2019 Show in My Schedule
Mon 25 nov 08:00-10:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Mon 25 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T3
Mon 25 nov 15:00-17:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Mon 25 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Tue 26 nov 10:00-12:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Tue 26 nov 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Tue 26 nov 15:00-17:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Fri 29 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53
Week 49 2019 Show in My Schedule
Mon 2 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T3
Mon 2 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T4
Mon 2 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Tue 3 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T4
Tue 3 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T3
Wed 4 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T4
Wed 4 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T3
Thu 5 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T3
Fri 6 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T4
Week 50 2019 Show in My Schedule
Mon 9 dec 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Mon 9 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Staffan Linnaeus
Location T62
Mon 9 dec 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Tue 10 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T62
Tue 10 dec 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Wed 11 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location T62
Wed 11 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T4
Wed 11 dec 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Staffan Linnaeus
Location T62
Wed 11 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T3
Thu 12 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T4
Thu 12 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location T3
Week 51 2019 Show in My Schedule
Mon 16 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson, Staffan Linnaeus
Location T62
Mon 16 dec 15:00-17:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Tue 17 dec 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Tue 17 dec 15:00-17:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Wed 18 dec 10:00-12:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Thu 19 dec 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Stefan Eriksson, Staffan Linnaeus
Location T53, T63
Note: TENA
Week 2 2020 Show in My Schedule
Thu 9 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Stefan Eriksson, Staffan Linnaeus
Location T2, T3, T4
Note: TENB
Week 3 2020 Show in My Schedule
Mon 13 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T3
Tue 14 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Svante Granqvist
Location T3
Tue 14 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location T4
Tue 14 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Maria Shamoun
Location T3
Feedback News