Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2020 Show in My Schedule
Thu 27 aug 10:00-12:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T67
Note: TENB
Week 36 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 1 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 1 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 3 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Fri 4 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Fri 4 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Fri 4 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Week 37 2020 Show in My Schedule
Mon 7 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 8 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 9 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 9 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T55
Thu 10 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Fri 11 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Week 38 2020 Show in My Schedule
Mon 14 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 14 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Mon 14 sep 13:00-15:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 14 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Tue 15 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Tue 15 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Tue 15 sep 13:00-15:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Tue 15 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 16 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 16 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 17 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 17 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Thu 17 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Fri 18 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Week 39 2020 Show in My Schedule
Tue 22 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 22 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Tue 22 sep 13:00-15:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 23 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Wed 23 sep 13:00-15:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 24 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 24 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 24 sep 15:00-17:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Fri 25 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Fri 25 sep 13:00-15:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Week 40 2020 Show in My Schedule
Mon 28 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T54
Tue 29 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 29 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Wed 30 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Wed 30 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 1 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 1 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 2 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Week 41 2020 Show in My Schedule
Mon 5 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 5 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Mon 5 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 5 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 6 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Tue 6 oct 15:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Wed 7 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 7 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 7 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Wed 7 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 8 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 8 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Thu 8 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Fri 9 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Fri 9 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Fri 9 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Week 42 2020 Show in My Schedule
Mon 12 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 12 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Mon 12 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Mon 12 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Mon 12 oct 15:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Tue 13 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 13 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Tue 13 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Tue 13 oct 15:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Wed 14 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 14 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Wed 14 oct 10:00-12:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 14 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Wed 14 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 15 oct 08:00-10:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 15 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T2
Thu 15 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T2
Thu 15 oct 15:00-17:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Fri 16 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T63
Fri 16 oct 13:00-15:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Week 43 2020 Show in My Schedule
Mon 19 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Mon 19 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Thu 22 oct 08:00-12:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Stefan Eriksson, Sven Staffan Linnaeus
Location: T53, T54, T55, T61
Note: TENA
Week 44 2020 Show in My Schedule
Mon 26 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Mon 26 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 26 oct 15:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Tue 27 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 27 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 27 oct 15:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Wed 28 oct 15:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Wed 28 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 29 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 29 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Thu 29 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 30 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Fri 30 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T55
Fri 30 oct 15:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Week 45 2020 Show in My Schedule
Mon 2 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Mon 2 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 2 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Tue 3 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 4 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Wed 4 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 4 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 5 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Thu 5 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 5 nov 15:00-17:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Fri 6 nov 13:00-15:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Week 46 2020 Show in My Schedule
Mon 9 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Mon 9 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 10 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 10 nov 10:00-12:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 11 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 11 nov 13:00-15:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 11 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 12 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 12 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Thu 12 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Thu 12 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Fri 13 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Fri 13 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Fri 13 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Week 47 2020 Show in My Schedule
Mon 16 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Mon 16 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Tue 17 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 17 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Tue 17 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Wed 18 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Wed 18 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 18 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Wed 18 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 19 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Thu 19 nov 10:00-12:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 19 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Fri 20 nov 10:00-12:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Week 48 2020 Show in My Schedule
Mon 23 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Mon 23 nov 13:00-15:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Tue 24 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T61
Tue 24 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Wed 25 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 25 nov 10:00-12:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 25 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Thu 26 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 26 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Thu 26 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Fri 27 nov 13:00-15:00 FX-komplettering
FX-komplettering Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T67
Note: TENA
Week 49 2020 Show in My Schedule
Mon 30 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 1 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 1 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Wed 2 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 2 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Thu 3 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Week 50 2020 Show in My Schedule
Mon 7 dec 10:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Mon 7 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Mon 7 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Tue 8 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Tue 8 dec 10:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Wed 9 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Wed 9 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Wed 9 dec 10:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Wed 9 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 9 dec 15:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck
Location: T62
Thu 10 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 10 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T55
Thu 10 dec 10:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Philip Köck, Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Thu 10 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2020
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Fri 11 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2020
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Week 51 2020 Show in My Schedule
Mon 14 dec 15:00-17:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Tue 15 dec 13:00-15:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Tue 15 dec 15:00-17:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 16 dec 10:00-12:00 Redovisning
HT 2020
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 17 dec 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Stefan Eriksson, Sven Staffan Linnaeus
Location: T53, T54
Note: TENA
Week 1 2021 Show in My Schedule
Fri 8 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Stefan Eriksson, Sven Staffan Linnaeus
Location: T53, T54, T55, T61
Note: TENB
Feedback News