Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 37 2018 Visa i Mitt schema
Mån 10 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Björn-Erik Erlandsson
Plats: T61
Vecka 38 2018 Visa i Mitt schema
Mån 17 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Björn-Erik Erlandsson
Plats: T61
Vecka 39 2018 Visa i Mitt schema
Mån 24 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Björn-Erik Erlandsson
Plats: T61
Vecka 41 2018 Visa i Mitt schema
Mån 8 okt 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Björn-Erik Erlandsson
Plats: T61
Vecka 44 2018 Visa i Mitt schema
Mån 29 okt 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Björn-Erik Erlandsson
Plats: T61
Vecka 45 2018 Visa i Mitt schema
Mån 5 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Björn-Erik Erlandsson
Plats: T54
Vecka 48 2018 Visa i Mitt schema
Mån 26 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Björn-Erik Erlandsson
Plats: T63
Feedback Nyheter