Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 30 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Q15
Wed 31 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: E36
Fri 2 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Q26
Week 45 2018 Show in My Schedule
Tue 6 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V11
Tue 6 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: M32
Wed 7 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: U31
Fri 9 nov 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Location: XQ23
Week 46 2018 Show in My Schedule
Tue 13 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Q17
Wed 14 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: M31
Thu 15 nov 13:00-17:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Fri 16 nov 08:00-12:00 Laboration
HT 2018
Laboratory
Week 47 2018 Show in My Schedule
Tue 20 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V11
Tue 20 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Location: XQ23
Wed 21 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: Q22
Fri 23 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V11
Week 48 2018 Show in My Schedule
Tue 27 nov 09:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: M36
Tue 27 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Location: XQ32
Wed 28 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V01
Fri 30 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: E36
Week 49 2018 Show in My Schedule
Tue 4 dec 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018
Computer laboration
Location: XQ32
Week 50 2018 Show in My Schedule
Wed 12 dec 09:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location: Q22
Fri 14 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V35
Week 2 2019 Show in My Schedule
Mon 7 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location: U21, U31
Feedback News