Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Tue 15 jan 13:00-17:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Wed 16 jan 09:00-12:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Wed 16 jan 13:00-17:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Thu 17 jan 09:00-12:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Thu 17 jan 13:00-17:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Thu 24 jan 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Thu 24 jan 13:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Week 5 2019 Show in My Schedule
Tue 29 jan 09:00-12:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Tue 29 jan 13:00-17:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Wed 30 jan 09:00-12:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Wed 30 jan 13:00-17:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Thu 31 jan 09:00-12:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Thu 31 jan 13:00-17:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Wed 6 feb 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Wed 6 feb 13:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Thu 7 feb 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Thu 7 feb 13:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Week 7 2019 Show in My Schedule
Tue 12 feb 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Tue 12 feb 13:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Week 8 2019 Show in My Schedule
Tue 19 feb 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Tue 19 feb 13:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Thu 21 feb 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Thu 21 feb 13:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Week 9 2019 Show in My Schedule
Thu 28 feb 09:00-12:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Thu 28 feb 13:00-17:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Week 10 2019 Show in My Schedule
Wed 6 mar 09:00-17:00 Examination
VT 2019
Examination
Week 11 2019 Show in My Schedule
Thu 14 mar 09:00-12:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Thu 14 mar 13:00-17:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Fri 15 mar 09:00-12:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Fri 15 mar 13:00-17:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Feedback News