Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 18 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Sarunas Girdzijauskas
Location Ka-301
Wed 20 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Sarunas Girdzijauskas
Location Ka-301
Fri 22 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Sarunas Girdzijauskas
Location Ka-301
Week 13 2019 Show in My Schedule
Wed 27 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Sarunas Girdzijauskas
Location Ka-301
Fri 29 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Sarunas Girdzijauskas
Location Ka-301
Week 14 2019 Show in My Schedule
Wed 3 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Sarunas Girdzijauskas
Location Ka-301
Fri 5 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Sarunas Girdzijauskas
Location Ka-301
Week 15 2019 Show in My Schedule
Wed 10 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Sarunas Girdzijauskas
Location Ka-301
Week 17 2019 Show in My Schedule
Wed 24 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Sarunas Girdzijauskas
Location Ka-301
Fri 26 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Sarunas Girdzijauskas
Location Ka-301
Week 18 2019 Show in My Schedule
Fri 3 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Sarunas Girdzijauskas
Location Ka-Sal C
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete Teachers: Sarunas Girdzijauskas
Location Ka-308
Mon 6 may 13:00-15:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete Teachers: Sarunas Girdzijauskas
Location Ka-301
Wed 8 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Sarunas Girdzijauskas
Location Ka-301
Fri 10 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Sarunas Girdzijauskas
Location Ka-301
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Location Ka-308
Fri 17 may 13:00-15:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Location Ka-301
Week 21 2019 Show in My Schedule
Mon 20 may 08:00-12:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Location Ka-205
Mon 20 may 13:00-15:00 Projektarbete
VT 2019
Projektarbete
Location Ka-205
Week 22 2019 Show in My Schedule
Tue 28 may 14:00-18:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Sarunas Girdzijauskas
Location Ka-303, Ka-304
Feedback News