News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

August 2021
Event Föreläsning, 30 August 2021 13:00
Changed by scheduling staff 18 August 2021
Show more similar (1)
Event Presentation, 22 October 2020 08:00
Changed by scheduling staff 24 September 2020
February 2019
Scheduling staff created event 8 February 2019
Teacher Anders Sjögren edited 11 February 2019

Presentation av examensarbete Högskoleingenjör/Teknologie kandidat

Titel: Utvecklingsprocess, arkitektur- och designmönster bakom röststyrda applikationer¶

Respondent:  Johan Andersson och Evan Saboo¶

Dag, Datum och Tid: Tisdag 2019-02-19 kl 13.15-14.00¶

Plats: Sal Ka-SalC (Länkar till en externa sida.)Länkar till en externa sida. i Electrum Kista¶

Opponent: Eventuella opponenter kontaktar respondenterna för kopia på rapport, max tre opponenter.¶

Examinator: Anders Sjögren¶

Språk: Svenska¶

Anmälan: Anmälan för närvaro behövs ej av besökare eller "aktiva lyssnare".¶

Abstract¶

Röststyrning och rösttolkning är ett gränssnitt mellan användare och dator som blivit vanligare i kommersiella produkter. Gränssnittet används i digitala assistenter, det vill säga en mjukvarubaserad tjänst utformad för att hjälpa användare att utföra digitala uppgifter. Dessa uppgifter inkluderar att svara på frågor, hantera scheman, hemkontroll, spela musik och mycket mer. Eftersom digitala assistenter är relativt nya så finns det ett behov av mer kunskap om hur man kan skapa applikationer för plattformen.¶

Rapporten ger kunskap om hur utvecklingsprocessen ser ut för en röststyrd applikation till Google Assistant. Detta görs med en fallstudie som ger en inblick i de olika design- och arkitekturval som ingår i mjukvaruutvecklingen. Resultatet beskriver lämpliga designmönster för röstgränssnitt i röststyrda applikationer och ett lämpligt arkitekturmönster för kodbasen. Med hjälp av studien drogs slutsatser om vilka begränsningar som finns hos röststyrda applikationer.¶

NyckelordRöstgränssnitt; Google Assistant; Programmering; Digital assistent; Arkitekturmönster;Designmönster¶

Sök efter inlägg eller författare Filtret svarar efter olästa Visa borttagna svar     Svara Svara till Presentation av examensarbete Högskoleingenjör/Teknologie kandidat ¶


 
May 2018
Event Seminarium, 24 May 2018 14:00
Changed by scheduling staff 21 May 2018
Show more similar (6)
Event Seminarium, 8 May 2018 08:00
Changed by scheduling staff 7 May 2018
Event Redovisning, 11 June 2018 08:00
Changed by scheduling staff 24 April 2018
Event Redovisning, 8 June 2018 08:00
Changed by scheduling staff 24 April 2018
Event Redovisning, 7 June 2018 08:00
Changed by scheduling staff 24 April 2018
Event Handledning, 11 April 2018 08:00
Changed by scheduling staff 10 April 2018
Event Seminarium, 19 March 2018 15:00
Changed by scheduling staff 16 March 2018
Feedback News