Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2018 Show in My Schedule
Wed 17 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Anders Västberg
Location Ka-204
Thu 18 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Anders Västberg
Location Ka-204
Week 4 2018 Show in My Schedule
Mon 22 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Anders Västberg
Location Ka-204
Wed 24 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Anders Västberg
Location Ka-204
Thu 25 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Anders Västberg
Location Ka-204
Week 5 2018 Show in My Schedule
Mon 29 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Anders Västberg
Location Ka-204
Thu 1 feb 08:00-10:00 Seminarium
VT 2018
Seminar
Location Ka-204
Fri 2 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Anders Västberg
Location Ka-204
Week 6 2018 Show in My Schedule
Tue 6 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Anders Västberg
Location Ka-204
Wed 7 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2018
Seminar
Location Ka-204
Fri 9 feb 08:00-12:00 Laboration
VT 2018
Laboratory
Location Ka-309
Week 7 2018 Show in My Schedule
Mon 12 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Anders Västberg
Location Ka-204
Wed 14 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Anders Västberg
Location Ka-204
Thu 15 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Anders Västberg
Location Ka-204
Week 8 2018 Show in My Schedule
Tue 20 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Anders Västberg
Location Ka-204
Week 9 2018 Show in My Schedule
Mon 26 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2018
Seminar
Location Ka-204
Wed 28 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Anders Västberg
Location Ka-204
Fri 2 mar 08:00-12:00 Laboration
VT 2018
Laboratory
Location Ka-309
Week 11 2018 Show in My Schedule
Thu 15 mar 08:00-12:00 Examination
VT 2018
Examination Teachers: Anders Västberg
Location Ka-204
Note: Seminarium
Fri 16 mar 14:00-18:00 Examination
VT 2018
Examination
Location Ka-204
Feedback News