Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Laboration

Time: Friday 2 October 2015 at 08:00 - 12:00 2015-10-02T08:00:00 2015-10-02T12:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2015

Location: Ka-309

Activity: Laboratory

Student groups: TCSCM_CSCH_2, TEBSM_2, TEBSM_INEL_1, TEBSM_INMV_2, TEBSM_INPF_1, TEBSM_INSR_2

Scheduling staff created event 11 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 11 September 2015

MånFredag 28 septem oktober 2015 kl 1308:00 - 172:00

Accessible to the whole world.

Last changed 2015-09-11 14:36

Tags: None so far.