Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Övning

Time: Tuesday 6 October 2015 at 15:00 - 17:00 2015-10-06T15:00:00 2015-10-06T17:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2015

Location: Ka-205

Activity: Exercise

Teachers: Johnny Öberg ()

Student groups: TCSCM_CSCH_2, TEBSM_2, TEBSM_INEL_1, TEBSM_INMV_2, TEBSM_INPF_1, TEBSM_INSR_2, TIEDB_3, TIELA_3, TITEH_TIED_3, TITEH_TIEL_3

Scheduling staff created event 11 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 6 October 2015

Ka-302205

Accessible to the whole world.

Last changed 2015-10-06 11:00

Tags: None so far.