Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 17 2019 Show in My Schedule
Thu 25 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Carl-Mikael Zetterling
Location Ka-205
Fri 26 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Carl-Mikael Zetterling
Location Ka-205
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Carl-Mikael Zetterling
Location Ka-208
Thu 2 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Carl-Mikael Zetterling
Location Ka-205
Fri 3 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Carl-Mikael Zetterling
Location Ka-210
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Carl-Mikael Zetterling
Location Ka-205
Thu 9 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Carl-Mikael Zetterling
Location Ka-205
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Carl-Mikael Zetterling
Location Ka-205
Thu 16 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Carl-Mikael Zetterling
Location Ka-205
Feedback News