Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 45 2019 Show in My Schedule
Tue 5 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location Ka-210
Wed 6 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location Ka-210
Thu 7 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location Ka-204
Fri 8 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Dagur Ingi Albertsson
Location Ka-208
Week 46 2019 Show in My Schedule
Tue 12 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location Ka-205
Thu 14 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location Ka-204
Fri 15 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Dagur Ingi Albertsson
Location Ka-208
Week 47 2019 Show in My Schedule
Tue 19 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location Ka-205
Thu 21 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location Ka-204
Fri 22 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Dagur Ingi Albertsson
Location Ka-208
Week 48 2019 Show in My Schedule
Mon 25 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location Ka-205
Tue 26 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location Ka-208
Thu 28 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location Ka-205
Fri 29 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Alejandro Fernández
Location Ka-205
Week 49 2019 Show in My Schedule
Tue 3 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location Ka-204
Thu 5 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location Ka-203
Fri 6 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Alejandro Fernández
Location Ka-203
Week 50 2019 Show in My Schedule
Mon 9 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise Teachers: Ana Rusu
Location Ka-203
Week 3 2020 Show in My Schedule
Mon 13 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Ana Rusu
Location Ka-208, Ka-210
Tue 14 jan 09:00-12:00 Projektarbete
HT 2019
Projektarbete Teachers: Ana Rusu
Location Ka-210
Tue 14 jan 13:00-16:00 Projektarbete
HT 2019
Projektarbete Teachers: Ana Rusu
Location Ka-210
Feedback News