News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

June 2017
under
HT 2016
Scheduling staff created event 27 February 2017
Scheduling staff edited 6 March 2017

[u'TCOMKIEDB_1', u'TSCRM_2', u'TCOMK_2', u'TITEH_TIDB_1', u'TSCRM_1', u'TITEH_TIDB_12', u'TIDAB_1', u'CINTE_1', u'TITEH_TIED_1', u'TIEDB_1', u'TSCRM_2TEH_TIED_2', u'CLGYM_TIKT_2', u'CLGYM_TIKT_3', u'CDATE_3', u'CDATE_2', u'TCOMK_1']

Scheduling staff edited 28 March 2017

Torsdag 8 juni 2017 kl 14:00 - 189:00

Scheduling staff edited 7 April 2017

Ka-204, Ka-205, Ka-208, Ka-210, Ka-301, Ka-303, Ka-30408412855-51bc-4e7d-b6be-ec8f5e2d55da, 164619b8-5e8e-461c-8b8c-84b6670f588a, 5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5, 81915cfa-b385-4f7a-9ebc-10fe8a666f31, 8efd75c8-7b54-4cdb-b9d7-be0cb12a4f90, ae8c6195-e5ad-4662-8203-a4cfac2334dc, c80b322c-5e4c-42c6-8970-93a1784ded6b

Scheduling staff edited 2 June 2017

08412855-51bc-4e7d-b6be-ec8f5e2d55da, 0bd27197-0589-4f34-8ba8-8c5ee1173a73, 164619b8-5e8e-461c-8b8c-84b6670f588a, 5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5, 81915cfa-b385-4f7a-9ebc-10fe8a666f31, 8efd75c8-7b54-4cdb-b9d7-be0cb12a4f90, ae8c6195-e5ad-4662-8203-a4cfac2334dc, c80b322c-5e4c-42c6-8970-93a1784ded6b

Scheduling staff edited 2 June 2017

08412855-51bc-4e7d-b6be-ec8f5e2d55da, 0bd27197-0589-4f34-8ba8-8c5ee1173a73, 164619b8-5e8e-461c-8b8c-84b6670f588a, 5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5, 7ef6b2bd-448b-4638-8a54-638ee942511a, 8118c0f2-40b5-4cbb-b218-0e1dfe22ecd1, 81915cfa-b385-4f7a-9ebc-10fe8a666f31, 8efd75c8-7b54-4cdb-b9d7-be0cb12a4f90, ae8c6195-e5ad-4662-8203-a4cfac2334dc, c80b322c-5e4c-42c6-8970-93a1784ded6b

Scheduling staff edited 29 May 2020

['IS1200V172', 'IS1500H161', 'IS1200V171', 'IS1200V172']

['TIETEH_TIDB_12', 'TSCRM_2', 'TCOMK_2', 'TITEH_TIDB_1', 'TSCRM_1', 'TITEH_TIDB_2', 'TIDAB_1', 'CINTE_1', 'TITEH_COMK_1', 'TSCRM_1', 'CDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TIDAB_1', 'CLGYM_TIKT_3', 'TIEDB_1', 'TITEH_TIED_2DB_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CLGYM_TIKT_3', 'CDATE_3', 'CDATE_2', 'TCOMKDATE_3', 'CINTE_1', 'TSCRM_2', 'TCOMK_2', 'TITEH_TIED_2', 'TITEH_TIED_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['IS1200V1721', 'IS1500H161', 'IS1200V1712']

['CLGYM_TIKT_2', 'TITEH_TIDB_21', 'TCOMK_1CLGYM_TIKT_3', 'TSCRM_12', 'CDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TITEH_TIDAB_12', 'CLGYM_TIKT_3', 'TIEDB_1', 'TITEH_TIDB_1', 'CDATE_3', 'CINTETSCRM_1', 'TITEH_TIED_2', 'TIEDB_1', 'TSCRM_2IDAB_1', 'TCOMK_21', 'TITEH_TIED_21', 'TITEH_TIED_1CINTE_1', 'CDATE_3', 'TCOMK_2']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['IS1200V171', 'IS15200H161V172', 'IS12500V172H161']

['CLGYM_TIKT_2', 'TITEH_TIDB_1', 'CLGYM_TIKT_3TIEDB_1', 'TSCRM_2', 'CDATE_2', 'TITEH_TIDB_2', 'TSCRMCOMK_1', 'TITEH_TIED_21', 'TIEDB_1', 'TIDAB_1', 'TCOMK_1CDATE_3', 'TCOMK_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TITEH_TIED_2', 'TSCRM_1', 'CINTE_1', 'CDATE_3', 'TCOMKTIDAB_1', 'CLGYM_TIKT_3', 'CDATE_2']

 
April 2017
Scheduling staff created event 28 March 2017
Scheduling staff edited 29 March 2017

MånFredag 107 april 2017 kl 08:00 - 12:00

Scheduling staff edited 7 April 2017

Ka-309a8010a53-5a2e-42af-8c76-9caa93033a9a

Scheduling staff edited 29 May 2020

['IS1200V172', 'IS1500H161', 'IS1200V171', 'IS1200V172']

['TIETEH_TIDB_12', 'TSCRM_2', 'TCOMK_2', 'TITEH_TIDB_1', 'TSCRM_1', 'TITEH_TIDB_2', 'TIDAB_1', 'CINTE_1', 'TITEH_COMK_1', 'TSCRM_1', 'CDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TIDAB_1', 'CLGYM_TIKT_3', 'TIEDB_1', 'TITEH_TIED_2DB_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CLGYM_TIKT_3', 'CDATE_3', 'CDATE_2', 'TCOMKDATE_3', 'CINTE_1', 'TSCRM_2', 'TCOMK_2', 'TITEH_TIED_2', 'TITEH_TIED_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['IS1200V1721', 'IS1500H161', 'IS1200V1712']

['CLGYM_TIKT_2', 'TITEH_TIDB_21', 'TCOMK_1CLGYM_TIKT_3', 'TSCRM_12', 'CDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TITEH_TIDAB_12', 'CLGYM_TIKT_3', 'TIEDB_1', 'TITEH_TIDB_1', 'CDATE_3', 'CINTETSCRM_1', 'TITEH_TIED_2', 'TIEDB_1', 'TSCRM_2IDAB_1', 'TCOMK_21', 'TITEH_TIED_21', 'TITEH_TIED_1CINTE_1', 'CDATE_3', 'TCOMK_2']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['IS1200V171', 'IS15200H161V172', 'IS12500V172H161']

['CLGYM_TIKT_2', 'TITEH_TIDB_1', 'CLGYM_TIKT_3TIEDB_1', 'TSCRM_2', 'CDATE_2', 'TITEH_TIDB_2', 'TSCRMCOMK_1', 'TITEH_TIED_21', 'TIEDB_1', 'TIDAB_1', 'TCOMK_1CDATE_3', 'TCOMK_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TITEH_TIED_2', 'TSCRM_1', 'CINTE_1', 'CDATE_3', 'TCOMKTIDAB_1', 'CLGYM_TIKT_3', 'CDATE_2']

 
March 2017
Scheduling staff created event 28 March 2017
Scheduling staff edited 29 March 2017

Måndag 3 april 2017 kl 134:00 - 176:00

Scheduling staff edited 7 April 2017

Ka-309a8010a53-5a2e-42af-8c76-9caa93033a9a

Scheduling staff edited 29 May 2020

['IS1200V172', 'IS1500H161', 'IS1200V171', 'IS1200V172']

['TIETEH_TIDB_12', 'TSCRM_2', 'TCOMK_2', 'TITEH_TIDB_1', 'TSCRM_1', 'TITEH_TIDB_2', 'TIDAB_1', 'CINTE_1', 'TITEH_COMK_1', 'TSCRM_1', 'CDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TIDAB_1', 'CLGYM_TIKT_3', 'TIEDB_1', 'TITEH_TIED_2DB_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CLGYM_TIKT_3', 'CDATE_3', 'CDATE_2', 'TCOMKDATE_3', 'CINTE_1', 'TSCRM_2', 'TCOMK_2', 'TITEH_TIED_2', 'TITEH_TIED_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['IS1200V1721', 'IS1500H161', 'IS1200V1712']

['CLGYM_TIKT_2', 'TITEH_TIDB_21', 'TCOMK_1CLGYM_TIKT_3', 'TSCRM_12', 'CDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TITEH_TIDAB_12', 'CLGYM_TIKT_3', 'TIEDB_1', 'TITEH_TIDB_1', 'CDATE_3', 'CINTETSCRM_1', 'TITEH_TIED_2', 'TIEDB_1', 'TSCRM_2IDAB_1', 'TCOMK_21', 'TITEH_TIED_21', 'TITEH_TIED_1CINTE_1', 'CDATE_3', 'TCOMK_2']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['IS1200V171', 'IS15200H161V172', 'IS12500V172H161']

['CLGYM_TIKT_2', 'TITEH_TIDB_1', 'CLGYM_TIKT_3TIEDB_1', 'TSCRM_2', 'CDATE_2', 'TITEH_TIDB_2', 'TSCRMCOMK_1', 'TITEH_TIED_21', 'TIEDB_1', 'TIDAB_1', 'TCOMK_1CDATE_3', 'TCOMK_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TITEH_TIED_2', 'TSCRM_1', 'CINTE_1', 'CDATE_3', 'TCOMKTIDAB_1', 'CLGYM_TIKT_3', 'CDATE_2']

 
Scheduling staff created event 23 November 2016
Scheduling staff edited 2 February 2017

Ka-204, Ka-205, Ka-208, Ka-210, Ka-211, Ka-301, Ka-303, Ka-304, Ka-Sal A (Sal Östen Mäkitalo), Ka-Sal B (Sal Peter Weissglas)

Scheduling staff edited 9 March 2017

Ka-204, Ka-205, Ka-208, Ka-210, Ka-211, Ka-301, Ka-303, Ka-304, Ka-Sal A (Sal Östen Mäkitalo), Ka-Sal B (Sal Peter Weissglas), Ka-Sal C (Sal Sven-Olof Öhrvik)

Scheduling staff edited 9 March 2017

Ka-204, Ka-205, Ka-208, Ka-209, Ka-210, Ka-211, Ka-301, Ka-303, Ka-304, Ka-Sal A (Sal Östen Mäkitalo), Ka-Sal B (Sal Peter Weissglas), Ka-Sal C (Sal Sven-Olof Öhrvik)

Scheduling staff edited 7 April 2017

Ka-204, Ka-205, Ka-208, Ka-209, Ka-210, Ka-211, Ka-301, Ka-303, Ka-304, Ka-Sal A (Sal Östen Mäkitalo), Ka-Sal B (Sal Peter Weissglas), Ka-Sal C (Sal Sven-Olof Öhrvik)08412855-51bc-4e7d-b6be-ec8f5e2d55da, 0bd27197-0589-4f34-8ba8-8c5ee1173a73, 164619b8-5e8e-461c-8b8c-84b6670f588a, 5514e1af-8bd9-49f0-9c55-3c4ff2584c97, 58e79fef-bf09-4b4f-af9c-cc25da259b16, 5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5, 7f6bc835-a9bc-4b9b-983a-376742c11cdd, 8118c0f2-40b5-4cbb-b218-0e1dfe22ecd1, 81915cfa-b385-4f7a-9ebc-10fe8a666f31, 8efd75c8-7b54-4cdb-b9d7-be0cb12a4f90, ae8c6195-e5ad-4662-8203-a4cfac2334dc, c80b322c-5e4c-42c6-8970-93a1784ded6b

Scheduling staff edited 29 May 2020

['IS1200V172', 'IS1500H161', 'IS1200V171', 'IS1200V172']

['TCOMK_1', 'TSCRM_1', 'TITEH_TIDAB_1', 'TIEDAB_1', 'CINTE_1', 'TITEH_TIEDB_1', 'TIEDBCINTE_1', 'TSCRM_2', 'TITEH_TIED_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['IS1200V1721', 'IS1500H161', 'IS1200V1712']

['TCOMK_1ITEH_TIDB_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'TIDABCOMK_1', 'TIEDB_1', 'TITEH_TIDB_1', 'CINTE_1', 'TSCRM_2', 'TITEH_TIEDDAB_1', 'TITEH_TIED_1', 'CINTE_1']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['IS1200V171', 'IS15200H161V172', 'IS12500V172H161']

['TITEH_TIDB_1', 'TSCRM_2IEDB_1', 'TSCRM_12', 'TCOMK_1', 'TITEH_TIEDB_1', 'TIDABSCRM_1', 'TITEH_TIEDCINTE_1', 'CINTETIDAB_1']

 
November 2016
Scheduling staff created event 15 February 2016
Teacher David Broman edited 7 July 2016

ÖvningLunch Office Hour

Teacher David Broman edited 19 August 2016

Axel, John, Johan E

Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

commented 22 November 2016

Finns det möjlighet att vara i/gå till en datasal på Lunch Office Hour? Vi skulle behöva visa vad som händer när vi kör vårat program för vi förstår inte riktigt vad som blir fel, och har ingen dator som vi kan ta med..

Assistant commented 24 November 2016

Hej Ida,

Har kollat med David men det är inte praktiskt möjligt att flytta Lunch Office Hour till en datorsal. Eftersom ni inte har någon egen lämplig dator kanske ni kan visa på någon annans dator?

Hoppas ni kan hitta en lösning!

med vänliga hälsningar, F Lundevall

Scheduling staff edited 29 May 2020

Q31a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

Scheduling staff edited 16 November 2020

['CDATE_2', 'CLGYM_TIKTLGYM_TIKT_2', 'CDATE_2']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['CLGYM_TIKT_2', 'CDATEDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2']

 
October 2016
Assistant Fredrik Lundevall posted 21 October 2016

Fredrik Lundevall tagged with LD-lab resultat. 21 October 2016

 
Assistant Fredrik Lundevall posted 3 October 2016
 
September 2016
Assistant Fredrik Lundevall posted 26 September 2016
 
Assistant Fredrik Lundevall posted 15 September 2016
 
Scheduling staff created event 26 April 2016
Teacher David Broman edited 6 July 2016

FöreläsningLecture 4

Teacher David Broman edited 7 July 2016

David

Teacher David Broman edited 7 July 2016

Lecture 4: The C Programming Language Continued

Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 6 September 2016

Måndag 12 september 2016 kl 10:00 - 123:00

commented 11 September 2016

Har vi verkligen föreläsning i 3 timmar eller är det felskrivet?

One user removed his/her comment
Teacher commented 12 September 2016

Hej Tim,

Lite sent svar, men som du kanske märkte så var föreläsningen 2h och sen hade jag 1h extra session med frågor och svar för de som ville ha extra hjälp.

Hälsningar

David

Scheduling staff edited 29 May 2020

F1 (Alfvénsalen)31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3e

Scheduling staff edited 16 November 2020

['CDATE_2', 'CLGYM_TIKTLGYM_TIKT_2', 'CDATE_2']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['CLGYM_TIKT_2', 'CDATEDATE_2', 'CLGYM_TIKT_2']

 
Feedback News