Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 19 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Fredrik Lundevall
Location Ka-301
Thu 21 mar 15:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location Ka-309
Note: Intro to Virtual Platforms
Week 13 2019 Show in My Schedule
Tue 26 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Fredrik Lundevall
Location Ka-301
Note: Kapitel 2
Thu 28 mar 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Fredrik Lundevall
Location Ka-301
Week 14 2019 Show in My Schedule
Tue 2 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Fredrik Lundevall
Location Ka-301
Note: Kapitel 3
Thu 4 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Fredrik Lundevall
Location Ka-301
Week 15 2019 Show in My Schedule
Tue 9 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Fredrik Lundevall
Location Ka-301
Note: Kapitel 4
Thu 11 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Fredrik Lundevall
Location Ka-301
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Fredrik Lundevall
Location Ka-301
Note: Kapitel 5
Week 18 2019 Show in My Schedule
Tue 30 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Fredrik Lundevall
Location Ka-301
Note: Gästföreläsning
Thu 2 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-301
Note: Overview Resaearch Frontier

Contents changed to: Chapter 5, part 1

Week 19 2019 Show in My Schedule
Tue 7 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Fredrik Lundevall
Location Ka-301
Note: Lösning av exempeltenta

Contents changed to: Chapter 5, part 2

Thu 9 may 15:00-17:00 Övning
VT 2019
Exercise Teachers: Johnny Öberg
Location Ka-301
Note: Lösning av exempeltenta

Contents changed to: Exercise on Chapter 5

Week 20 2019 Show in My Schedule
Tue 14 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location Ka-301
Note: Reservtillfälle

Contents changed to: Solving a sample exam, part 1

Thu 16 may 15:00-17:00 Lektion
VT 2019
Lesson
Location Ka-301
Note: Reservtillfälle

Contents changed to: Solving a sample exam, part 2

Week 22 2019 Show in My Schedule
Wed 29 may 14:00-18:00 Tentamen
VT 2019
Examination
Location Ka-301, Ka-303
Feedback News