Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2021 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 30 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: M33
Wed 1 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: V32
Wed 1 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: L52
Thu 2 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: M33
Fri 3 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: L52
Week 36 2021 Show in My Schedule
Mon 6 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: L51
Mon 6 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Tue 7 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: Q36
Tue 7 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Wed 8 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Wed 8 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: L52
Thu 9 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Fri 10 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Week 37 2021 Show in My Schedule
Mon 13 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Tue 14 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: Q36
Tue 14 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Wed 15 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Thu 16 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Fri 17 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Fri 17 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: Q34
Week 38 2021 Show in My Schedule
Mon 20 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: U31
Mon 20 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Tue 21 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: L51
Tue 21 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Wed 22 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Thu 23 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Fri 24 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Fri 24 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: M33
Week 39 2021 Show in My Schedule
Mon 27 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: L51
Mon 27 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Tue 28 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: V22
Tue 28 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Wed 29 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Wed 29 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021
Computer laboration
Location: Bure
Thu 30 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Fri 1 oct 08:00-17:00 Laboration
HT 2021
Laboratory Teachers: Ann Cornell
Location: Osatt
Week 40 2021 Show in My Schedule
Mon 4 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: L51
Tue 5 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: V34
Fri 8 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: M33
Week 41 2021 Show in My Schedule
Mon 11 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: M33
Tue 12 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: V22
Fri 15 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: Q2
Week 43 2021 Show in My Schedule
Thu 28 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2021
Examination
Location: E33, E52, E53
Week 51 2021 Show in My Schedule
Wed 22 dec 08:00-13:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Ann Cornell
Location: L21
Feedback News