Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture Teachers: Per Alvfors
Location E32
Mon 29 oct 12:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Tue 30 oct 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Wed 31 oct 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Thu 1 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Fri 2 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Tue 6 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Wed 7 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Thu 8 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Fri 9 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Tue 13 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Wed 14 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Thu 15 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Fri 16 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Tue 20 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Wed 21 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Thu 22 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Fri 23 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Tue 27 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Wed 28 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Thu 29 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Fri 30 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Tue 4 dec 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Wed 5 dec 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Thu 6 dec 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Fri 7 dec 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Tue 11 dec 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Wed 12 dec 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Thu 13 dec 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete Teachers: Per Alvfors
Note: Cykelrummen, Teknikringen 50
Fri 14 dec 09:00-13:00 Examination
HT 2018
Examination Teachers: Per Alvfors
Location D3
Note: Muntlig presentation av projektarbetet. Under v.2-3 redovisning av kursutvärdering och självreflektion enligt ök mellan studenter och examinator.
Feedback News