Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 43 2019 Show in My Schedule
Tue 22 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2019
Examination
Location Q15, Q21, Q22, Q24, ...
Week 44 2019 Show in My Schedule
Wed 30 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location Q1
Week 45 2019 Show in My Schedule
Thu 7 nov 08:00-09:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location E33
Thu 7 nov 09:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location E33
Thu 7 nov 10:00-11:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location E33
Thu 7 nov 11:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location E33
Fri 8 nov 08:00-09:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location E32
Fri 8 nov 09:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location E32
Fri 8 nov 10:00-11:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location E32
Fri 8 nov 11:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location E32
Week 46 2019 Show in My Schedule
Fri 15 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location E1
Week 47 2019 Show in My Schedule
Fri 22 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location D1
Week 48 2019 Show in My Schedule
Tue 26 nov 10:00-11:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location E33
Tue 26 nov 11:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location E33
Tue 26 nov 13:00-14:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location E33
Tue 26 nov 14:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location E33
Thu 28 nov 10:00-11:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location E33
Thu 28 nov 11:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location E33
Thu 28 nov 13:00-14:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location E34
Thu 28 nov 14:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location E34
Week 49 2019 Show in My Schedule
Tue 3 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Maria Lindhagen
Location M1
Week 50 2019 Show in My Schedule
Wed 11 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Maria Lindhagen
Location Q1
Thu 12 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location U41, U51, U61
Fri 13 dec 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location D42, E34, L41, L42
Fri 13 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location L41, L42, L43, L44
Week 51 2019 Show in My Schedule
Mon 16 dec 14:00-18:00 Omtenta
Omtenta
Location U21, U31
Feedback News