Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Wed 28 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Maria Lindhagen
Location: F2
Fri 30 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Maria Lindhagen
Location: E1
Week 36 2019 Show in My Schedule
Tue 3 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location: D1
Fri 6 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location: E1
Week 37 2019 Show in My Schedule
Tue 10 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location: D1
Fri 13 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location: F2
Week 38 2019 Show in My Schedule
Mon 16 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location: Q1
Fri 20 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location: D1
Week 39 2019 Show in My Schedule
Mon 23 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location: F2
Wed 25 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location: D1
Week 40 2019 Show in My Schedule
Wed 2 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location: E1
Thu 3 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: V22, V32, V33, V34
Thu 3 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: V22, V32, V33, V34
Week 41 2019 Show in My Schedule
Tue 8 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location: E1
Thu 10 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location: Q1
Week 43 2019 Show in My Schedule
Tue 22 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2019
Examination
Location: Q15, Q21, Q22, Q24, ...
Week 44 2019 Show in My Schedule
Wed 30 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location: Q1
Week 45 2019 Show in My Schedule
Thu 7 nov 08:00-09:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: E33
Thu 7 nov 09:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: E33
Thu 7 nov 10:00-11:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: E33
Thu 7 nov 11:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: E33
Fri 8 nov 08:00-09:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: E32
Fri 8 nov 09:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: E32
Fri 8 nov 10:00-11:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: E32
Fri 8 nov 11:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: E32
Week 46 2019 Show in My Schedule
Fri 15 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location: E1
Week 47 2019 Show in My Schedule
Fri 22 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture
Location: D1
Fri 22 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Maria Lindhagen
Location: F2
Week 48 2019 Show in My Schedule
Tue 26 nov 10:00-11:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: E33
Tue 26 nov 11:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: E33
Tue 26 nov 13:00-14:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: E33
Tue 26 nov 14:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: E33
Thu 28 nov 10:00-11:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: E33
Thu 28 nov 11:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: E33
Thu 28 nov 13:00-14:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: E34
Thu 28 nov 14:00-15:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: E34
Week 49 2019 Show in My Schedule
Tue 3 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Maria Lindhagen
Location: M1
Week 50 2019 Show in My Schedule
Wed 11 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Maria Lindhagen
Location: Q1
Thu 12 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: U41, U51, U61
Fri 13 dec 08:00-10:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: D42, E34, L41, L42
Fri 13 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2019
Exercise
Location: L41, L42, L43, L44
Feedback News