Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Terrence Brown
Location D41
Week 37 2018 Show in My Schedule
Mon 10 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Terrence Brown
Location E32
Thu 13 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Terrence Brown
Location D32
Week 40 2018 Show in My Schedule
Thu 4 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Terrence Brown
Location M35
Week 41 2018 Show in My Schedule
Thu 11 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Terrence Brown
Location M24
Week 42 2018 Show in My Schedule
Fri 19 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Mohammad Akhbari
Location B22, B23, D34, D35, ...
Feedback News